African farmers Majority World/Getty Images

Zajištění půdních práv v Africe

WASHINGTON, DC – Počátkem tohoto měsíce liberijská prezidentka a nositelka Nobelovy ceny Ellen Johnson Sirleafová varovala, že Afrika bude sužována chudobou a hladomorem do doby, než vlády poskytnou drobným farmářům jistá práva na zemi. Mluvila z vlastní zkušenosti, jak osobní, tak politické.

Sirleafová a její maličká západoafrická země jsou perfektním příkladem daně, jakou si nezajištěná práva na půdu vybírají na jednotlivcích, komunitách a zemích. Spory o vlastnictví země byly v Libérii klíčovým motorem krvavé čtrnáctileté občanské války. A překrývající se nároky nadále podněcují konflikty a komplikují zahraniční investice. Dokonce ani prezidentka není imunní vůči chabým vlastnickým právům na půdu; squatteři obsadili čtyř akrovou parcelu, kterou Sirleafová koupila v roce 1979 a po léta odmítali odejít.

Podobné příběhy lze slyšet napříč kontinentem. Podle Světové banky je 90% africké zemědělské půdy nezdokumentováno. Překrývající se a odporující si systémy na správu půdy jsou normou, stejně jako nedostupné, zastaralé, nekompletní, nepřesné, případně neexistující pozemkové záznamy. Nicméně zatímco dysfunkční systémy pozemkové držby stály africké vlády bez debat miliony zahraničních investic, tak především přímo zasáhly africké farmáře.

https://prosyn.org/tqv8vFvcs