1

De nieuwe grenzen van de gezondheidszorg

BEIJING – De ontwikkelingslanden staan voor een schijnbaar onoverkomelijke opgave bij het bieden van adequate gezondheidszorg aan hun snelgroeiende – of, in sommige gevallen, snel vergrijzende - bevolkingen, vooral omdat de gezondheidszorgsystemen te kampen hebben met overbelasting, en infectieziekten en andere ziekten zich snel verspreiden. Omdat de toegang tot de juiste zorg in deze regio's een probleem is met vele facetten, kan dit het best door verscheidene partijen tegelijk worden aangepakt.

Er zijn duurzame samenwerkingsverbanden nodig tussen farmaceutische bedrijven, overheden, non-profit organisaties en gemeenschapsleiders om achtergestelde bevolkingsgroepen te helpen hun gezondheidsproblemen te overwinnen. Samen moeten deze partijen voor een tweeledige aanpak kiezen, door zich zowel te richten op 'hardware'-factoren (die constant blijven, zoals de fysieke afstand tot behandelingscentra en lange aanbodketens) en 'software'-factoren (de immateriële zaken die per regio enorm verschillen, zoals de rol van het gezin en culturele normen en waarden).

Deze principes doen vooral opgeld op plekken als de Chinese plattelandsprovincie Xinjiang, waar de levensverwachting slechts 67 jaar bedraagt, tegen 73,5 jaar voor heel China, en een gebrekkige toegang tot de gezondheidszorg het welzijn ondermijnt. Xinjiang is bijna 1700 vierkante kilometer groot, maar herbergt slechts 21 miljoen mensen, waarvan er velen tot nomadische stammen behoren. Vanuit economisch gezichtspunt is de weerstand van Xinjiang essentieel voor de Chinese strategie van economische groei – de provincie wordt gezien als de Chinese 'poort naar het Westen'.

Maar in werkelijkheid is het een serieus probleem om het levensonderhoud en het welzijn van de bevolking van dit gebied en andere landelijke gebieden van China op peil te houden. Op het hele Chinese platteland weerspiegelt de verspreiding van besmettelijke ziekten – vooral hepatitis B, waardoor miljoenen worden getroffen – een gebrek aan educatie over essentiële hygiëne. Het ministerie van volksgezondheid meldde een stijging van 9,5% van de sterfgevallen als gevolg van infectieziekten tussen 2011 en 2012. Bovendien is er een ernstig tekort aan gezondheidszorgwerkers – slechts 1,3 per 1000 bewoners op het Chinese platteland.

Gratis medicijnen zijn slechts een deel van de oplossing. We moeten verder gaan dan donaties en programma's van lagere prijzen om duurzame gezondheidszorgsystemen met krachtige distributiekanalen en educatieve programma's voor het publiek en voor de gezondheidszorgwerkers van de grond te krijgen. Zonder deze componenten stort het model ineen.

Via publiek-private partnerschappen kunnen we unieke krachten bundelen en beter zijn toegerust zijn om de toegang tot de gezondheidszorg uit te breiden. Dit kan leiden tot een symbiotische relatie, met voordelen voor de overheid, het bedrijfsleven en de lokale gemeenschap.

Het Jian Kang Kuai Che (“Gezondheidsexpres”)-programma van Novartis in Xinjiang behelst bijvoorbeeld een partnerschap tussen Novartis en de lokale overheid, dat ten doel heeft de toegang tot geneesmiddelen te bevorderen, capaciteit op te bouwen en het publiek te informeren. Het programma bereikt dit door lokale artsen op te leiden voor de preventie en het behandelen van infectieziekten, en door leerlingen van basisscholen en middelbare scholen voor te lichten over gezondheid en hygiëne, via een reizende caravan die van school naar school trekt.

Op een recente reis naar Xinjiang ben ik verschillende artsen uit plattelandsziekenhuizen tegengekomen die een opleiding hadden genoten bij de Gezondheidsexpres. Zij vertelden me dat hepatitis-patiënten in het verleden uren moesten reizen om bij een stedelijk ziekenhuis te worden gediagnosticeerd en behandeld, terwijl vele anderen die de reis niet konden maken het zonder behandeling moesten stellen. Nu de artsen op de hoogte zijn van allerlei infectieziekten kan hepatitis ook in de landelijke gebieden van Xianjiang worden behandeld, en zijn de resultaten aanzienlijk verbeterd.

Ik heb ook schoolkinderen ontmoet op de Urumqi Dengcaogou Boarding School, die is gevestigd in een landelijk gebied buiten de provinciehoofdstad. De leerlingen waren trots dat ze hun nieuwe kennis over gezondheidszorg aan hun families konden overdragen. Zij vertelden me hoe ze tegen hun ouders hadden gezegd dat ze moesten stoppen met roken, nadat ze hadden gehoord over de gezondheidsrisico's.

Deze kinderen maken deel uit van een totaal van 500.000 schoolkinderen uit Xinjiang die hebben deelgenomen aan de educatieve component van de Gezondheidsexpres. Door zich te richten op scholen als knooppunten voor de gezondheidszorgeducatie en leerlingen om te vormen tot 'gezondheidsambassadeurs' voor hun families en vrienden, kunnen we een nog groter aantal mensen bereiken in de nomadische gemeenschappen van Xinjiang.

Xinjiang betekent “nieuwe grens” en op dit moment hebben we een “nieuwe grens” bereikt als het gaat om het leveren van duurzame gezondheidszorgoplossingen aan gemeenschappen waar de gebrekkige hulpmiddelen en infrastructuur tot nu toe de toegang tot adequate gezondheidszorg hadden beperkt. Deze multidimensionale, schaalbare interventies helpen de verschillen in ontwikkelingsregio's te overbruggen.

Maar bedrijven en regeringen kunnen het niet op eigen kracht af. Zij moeten samenwerken om het best mogelijke resultaat te bereiken. We moeten ook het idee laten varen van een alomvattend model voor het uitbreiden van de toegang tot de gezondheidszorg en onze aanpak aanpassen om ervoor te zorgen dat die het best aansluit bij plaatselijke gezondheidsprioriteiten en -gewoonten. Dankzij educatie en preventie, de opbouw van capaciteit en nieuwe soorten partnerschappen kunnen we de toegang tot de gezondheidszorg in Xinjiang en daarbuiten blijven verbeteren, zodat we het welzijn in de hele derde wereld een impuls kunnen geven.