1

Nová hranice zdravotní péče

PEKING – Rozvojové země stojí před zdánlivě nepřekonatelnou překážkou v podobě zajištění zdravotní péče pro svou rychle rostoucí – nebo v některých případech rychle stárnoucí – populaci, a to zejména v situaci, kdy jsou zdravotnické systémy stále přetíženější a šíří se infekční i jiné nemoci. Jelikož je přístup k léčivům v těchto regionech úkolem s řadou různých aspektů, je nejlepší, když se jím zabývá několik stran současně.

Je zapotřebí navázat vztahy trvalé spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, vládami, neziskovými organizacemi a předáky komunit, aby mohly znevýhodněné populace překonat problémy spojené se zdravotnictvím. Společně by tyto strany měly zaujmout binární přístup a řešit jak „hardwarové“ faktory (které zůstávají neměnné, například fyzická vzdálenost od léčebných center nebo prodloužené zásobovací řetězce), tak i „softwarové“ faktory (těžko uchopitelné aspekty, které se v každém regionu nesmírně liší, například úloha rodiny nebo kulturní zvyklosti).

Tyto principy jsou obzvláště platné v místech, jako je čínská venkovská provincie Sin-ťiang, kde se průměrná očekávaná délka života zadrhla na 67 letech (oproti 73,5 letům v Číně jako celku) a absence přístupu ke zdravotní péči podkopává blahobyt obyvatel. Sin-ťiang má rozlohu téměř 1,7 milionu čtverečních kilometrů, ale jen 21 milionů obyvatel, z nichž mnozí jsou příslušníky kočovných kmenů. Z ekonomického hlediska je odolnost této provincie klíčovým předpokladem čínské strategie hospodářského růstu – Sin-ťiang se považuje za čínskou bránu k Západu.

Skutečnost je však taková, že udržovat živobytí a blahobyt tamního obyvatelstva i občanů v jiných venkovských částech Číny je náročný úkol. Šíření nakažlivých nemocí – zejména hepatitidy B, která postihuje miliony obyvatel – je odrazem absence osvěty o hygieně v celé venkovské Číně. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že počet úmrtí způsobených nakažlivými nemocemi se od roku 2011 do roku 2012 zvýšil o 9,5%. Na venkově je navíc značný nedostatek zdravotníků – pouhých 1,3 osob na tisíc obyvatel venkovské Číny.

Bezplatné léky představují jen část řešení. Nesmíme se spokojit s dary a plány snížených cen a musíme vybudovat trvale udržitelné zdravotnické systémy se silnými distribučními kanály a vzdělávacími programy pro veřejnost i zdravotníky. Bez těchto prvků se celý model zhroutí.

Prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru můžeme mobilizovat jedinečnou sílu a být lépe vybaveni k rozšíření přístupu ke zdravotní péči. To může vytvořit vzájemně výhodný vztah, který bude přínosný pro vládu, firmy i místní komunitu.

Například program Ťien Kchang Kchuaj Čche („Zdravotnický expres“), který v Sin-ťiangu uskutečňuje firma Novartis v partnerství s místní vládou, si klade za cíl rozšířit přístup k lékům, vybudovat kapacity a vzdělat veřejnost. Zdravotnický expres toho dosahuje výcvikem místních lékařů v oblasti prevence a léčby infekčních onemocnění a osvětou o zdraví a hygieně pro žáky základních a středních škol, která probíhá v mobilním karavanu přesouvajícím se od školy ke škole.

Během své nedávné cesty do Sin-ťiangu jsem se setkal s několika lékaři z venkovských nemocnic, kteří absolvovali výcvik v rámci programu Zdravotnický expres. Prozradili mi, že v minulosti museli pacienti s hepatitidou cestovat několik hodin k diagnóze a léčbě do městské nemocnice, přičemž mnozí další, kteří nebyli schopni tuto cestu absolvovat, museli trpět bez léčby. Dnes ve venkovských oblastech Sin-ťiangu působí lékaři vyškolení pro infekční nemoci, takže léčba hepatitidy je možná i zde a výsledky pacientů se podstatně zlepšily.

Setkal jsem se také se žáky internátní školy Urumči Teng-cchao-kou, která se nachází ve venkovské oblasti nedaleko od hlavního města provincie. Žáci byli pyšní na to, že mohou přenést své nově nabyté vědomosti o zdravotní péči zpátky do svých rodin. Vyprávěli mi, jak rodičům doporučili, ať přestanou kouřit, když se dozvěděli o následcích tohoto zlozvyku na lidské zdraví.

Tito žáci patří k více než 500 000 dětí v Sin-ťiangu, které se zúčastnily osvětové složky programu Zdravotnický expres. Tím, že se zaměřujeme na školy coby centra zdravotnické osvěty a že děláme ze studentů ambasadory zdraví pro jejich rodiny a přátele, můžeme v kočovných komunitách Sin-ťiangu oslovit ještě větší počet lidí.

„Sin-ťiang“ znamená „nová hranice“ a my dnes stojíme na prahu nové hranice při poskytování trvale udržitelných zdravotnických řešení komunitám, v nichž omezené prostředky a infrastruktura brání lepšímu přístupu k zdravotní péči. Tyto vícerozměrné a dostupné intervence pomáhají překlenovat propasti v rozvojových regionech.

Žádná korporace ani vláda to však nemůže dělat sama. Potřebují spolupracovat, aby dosáhly nejlepšího možného výsledku. Zároveň se musíme zbavit představy, že při rozšiřování přístupu ke zdravotní péči si vystačíme s jediným univerzálním modelem, a upravovat své přístupy tak, abychom co nejlépe uspokojili místní zdravotnické priority a zvyklosti. Díky osvětě a prevenci, budování kapacit a novým formám partnerství můžeme dál zlepšovat přístup ke zdravotní péči nejen v provincii Sin-ťiang, ale i jinde, čímž zvýšíme blahobyt v celém rozvojovém světě.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.