Spencer Platt/Getty Images

Cena za přeceňování globalizace

BRUSEL – V době, kdy se světová finanční elita sjíždí do Washingtonu na výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, k jejím uším nepřeslechnutelně doléhá další zoufalé volání, aby odvrátila soumrak globalizace. Předpokládá se, že uvadající obchod musí být nepříznivým trendem, který je třeba řešit. Tento předpoklad je však přinejlepším zjednodušující.

Problém tkví v nedostatečném pochopení, co v posledních několika desetiletích táhlo růst objemu obchodu. Snahu pochopit současné zpomalení jistě nelze nikomu upřít. Nejnovější Světový ekonomický výhled MMF mu věnuje celou kapitolu.

Žádné významné nové bariéry obchodu však nebyly identifikovány. Místo toho, deklaruje MMF, je zpomalení růstu obchodu zhruba ze tří čtvrtin výsledkem „celkové slabosti ekonomické aktivity“, zejména investic. Fond také tvrdí, že určitou roli sehrály rovněž „slábnoucí tempo liberalizace obchodu a nedávné vzedmutí protekcionismu“, ačkoliv tyto faktory nelze kvantifikovat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/wbMk3MQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.