Mexican women carry soft drinks to a birthday party Dana Romanoff/Getty Images

Základy boje proti nepřenosným nemocem

ŽENEVA – Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno rozezněla sirény nad novým smrtícím patogenem, zvaným nemoc X. Ta ve skutečnosti neexistuje, alespoň prozatím. Jedná se o součást chytré veřejné osvětové kampaně WHO, jejímž cílem je připravit lidi a vlády na hrozby nových infekčních chorob.

U nebezpečných nových infekčních nemocí není otázkou, jestli vzniknou, ale kdy. Jak jasně ukazuje prohlášení WHO, naléhavě potřebujeme vytvořit bytelnější soustavy veřejného zdravotnictví, schopné rychleji reagovat na budoucí epidemie.

Avšak přestože vzplanutí infekčních nemocí jako ebola, chřipka, zika, SARS a – hypoteticky – nemoc X zhusta pronikají do hlavních zpráv, většina praktiků v oblasti světového zdraví si uvědomuje, že ještě větší hrozbou pro zdraví a ekonomickou stabilitu jsou nepřenosné nemoci jako diabetes, hypertenze a rakovina. Nepřenosné nemoci související s obezitou vyjdou podle Světové obezitologické federace celosvětově do roku 2025 až na 1,2 bilionu dolarů ročně. To bude mít hluboký destabilizační vliv na země s nízkými a středními příjmy a mohlo by to zhatit úsilí o dosažení bezpečnosti v oblasti světového zdraví.

Abychom takovému výsledku předešli, bude nutné přehodnotit investice do globálních zdravotnických soustav. Současně s přípravami na příchod nemoci X musíme též posilovat takové podpůrné zdravotnické soustavy, které pacientům pomohou prožít plný, zdravý život. V některých zemích, kde jsou rizika nejvyšší, poskytovatelé zdravotní péče, nevládní organizace, vlády a firmy za tím účelem spolupracují na vývoji novátorských přístupů k boji proti nepřenosným nemocem.

Jednou slibnou iniciativou je Casalud (složenina španělských slov pro „dům“ a „zdraví“). Tato iniciativa, vytvořená Nadací Carlose Slima za pomoci mexické vlády a s evaluační podporou od společnosti Eli Lilly and Company, využívá přístup spojující více cest s cílem zlepšit detekci, diagnózu a léčbu cukrovky 2. typu. Rovněž se nemoci snaží předcházet zvyšováním povědomí o rizikových faktorech, jako je nadváha.

V Mexiku, kde urbanizace a další společenské změny tlačí lidi k sedavějšímu způsobu života a vyvolávají strmý růst chorob souvisejících s obezitou, je diabetes obzvlášť vážnou hrozbou. Přetrvají-li současné trendy, počet lidí žijících v Mexiku s cukrovkou podle odhadů vzroste v letech 2016 až 2035 z 11,5 milionu na 16 milionů – víc než 10 % obyvatelstva.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Jeden z hlavních problémů, s nimiž se mexičtí poskytovatelé zdravotní péče potýkají při řešení tohoto problému, tkví v tom, že se řada lidí se svými nepřenosnými chorobami vypořádává mimo nemocniční prostředí. Většina odborníků na diabetes je v zemi soustředěna do center, kam se lze dostat jen na doporučení. Jenže zhruba 30 milionů Mexičanů má přístup jen na kliniky primární péče, jež provozuje Seguro Popular, mexický systém veřejného zdravotnictví pro lidi bez zdravotního pojištění. To představuje významnou mezeru v řešení diabetu u velké části obyvatelstva.

Právě tady přichází ke slovu Casalud. Aby vyplnila tuto mezeru v péči, iniciativa zavedla program jednotných mobilních zařízení a dalšího vzdělávání s cílem umožnit poskytovatelům primární péče – včetně sester a klinických pracovníků – aktivněji vyšetřovat výskyt diabetu. Využití mobilních technologií v programu umožňuje zdravotníkům (a dalším) měřit v rámci pravidelné prohlídky hladinu cukru v krvi a další významné ukazatele.

V rámci Casalud také vznikl online systém řízení informací ke koordinaci péče o pacienta a doporučení k odborníkům a ke správě zásob potřebných léků. Vůbec nejdůležitější však je, že tvůrci Casalud s vědomím, že poskytovatelé primární péče na klinikách mají jen málo příležitostí dělat mezi pacienty osvětu o zlepšování kvality péče o ně samotné, využili mobilních technologií tak, aby mezi návštěvami u lékaře umožnily průběžný dohled a komunikaci mezi pacientem a poskytovatelem.

Technologické funkce programu usnadňují život i poskytovatelům. Před zavedením mobilního systému řízení zásob běžně 44 % lékáren docházely stěžejní léky; teď se to stává jen asi 15 % lékáren.

O úspěchu systému Casalud svědčí jeho rozmach během posledních let. Zprvu byl spuštěn v roce 2009 na klinikách v sedmi mexických státech, ale k roku 2015 už pronikl na kliniky ve 20 státech a sloužil 1,3 milionu pacientů ročně. Teď jej mexická vláda začlenila do své národní strategie pro boj proti obezitě a diabetu.

WHO je třeba pochválit za zvyšování povědomí o hrozbě nových infekčních chorob. Neměli bychom ale zároveň zapomínat, že globální zdravotní bezpečnost nespočívá jen v ochraně lidí před nejnovějším bacilem. Znamená provázet pacienty celým spektrem péče, aby se zajistilo, že prožijí dlouhý, zdravý a produktivní život.

Abychom toho dosáhli, budeme muset upevnit současné zdravotnické systémy, vzdělávat zdravotníky v terénu a posílit jejich schopnosti a maximálně využít technologií, které šetří náklady. V Mexiku už jsme zaznamenali velké přínosy tohoto přístupu. Nadešel čas je přenést do zbytku světa.

Z angličtiny přeložil David Daduč

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/xiR56sF/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.