cliffe6_GEOFF CADDICKAFP via Getty Images_greentaxcar Geoff Caddick/AFP via Getty Images

Een pleidooi voor groene consumentenbelastingen

LONDEN – Veel regeringen, die een groen en inclusief herstel na de pandemie willen bevorderen, hebben de slogan ʻBuild Back Betterʼ (ʻBeter Terugbouwenʼ) omarmd. Tot dusver hebben de beleidsmakers zich geconcentreerd op het verhogen van de overheidsuitgaven om de klimaat- en milieuproblemen aan te pakken en banen te scheppen voor kansarmen. Maar begrotingsconservatieven vrezen dat economieën door de stijging van de rode cijfers in hun schuldenlasten zullen verdrinken, en dat zich een terugslag op de financiële markten zal voordoen.

Nu de pandemie nog niet voorbij is, is het niet verwonderlijk dat politici de stemming niet nog verder willen bederven door over belastingverhogingen te praten. Maar voor de sociaal duurzame verschuiving die zij zeggen na te streven zullen hervormingen van de overheidsinkomsten nodig zijn.

Voorlopig gaat het huidige belastingdebat meer over de mix van belastingen dan over de hoogte ervan. Het gaat om slimmere en niet om hogere belastingen. De sleutel is hier een verschuiving van het belasten van arbeid naar het belasten van het gebruik van grondstoffen. Beleidsmakers moeten daarom overwegen progressieve verbruiksbelastingen op grondstofintensieve goederen in te voeren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/PgyB1MTnl