11

Co se děje s Německem?

ŘÍM – Itálie je dnes možná tou “nemocnou“ zemí, ale není zdaleka jediná, kdo potřebuje lék. Naopak se zdá, že něco leze i na mocné Německo.

Itálie je v úzkých. Během posledních dvou dekád byl roční růst HDP pouze 0,46% a vládní dluh stabilně rostl až do dnešních 130% HDP. Nezaměstnanost zůstala vytrvale vysoká, investice klesají a bankovní sektor je neklidný.

Podobně znepokojující je pokles počtu žen v plodném věku o téměř dva miliony od pádu berlínské zdi v roce 1989. A podíl aktivních pracujících s univerzitním vzděláním zůstává na úrovních, které jsou stěží srovnatelné s ostatními pokročilými ekonomikami.

Vzhledem k tomu všemu by nemělo být překvapivé, že Itálie a krizí sužované Řecko jsou nejslabší v eurozóně, co se týká růstu HDP per capita za poslední tři roky. Německo je ale překvapivě hned třetím nejslabším státem. Německo je fiskálně solidní, s velkou akumulací přebytkových úspor. Je rovněž vysoce konkurenceschopné jednotkových pracovních nákladech, má nejvyšší míru zapojení do pracovního trhu a těží z ustáleného přílivu kvalifikovaných pracovních sil z jiných částí Evropy.