kschwab26_NICOLAS MAETERLINCKBELGA MAGAFP via Getty Images_chatgpt Nicolas Maeterlinck/Belga Mag/AFP via Getty Images

De sleutel tot verantwoorde AI-ontwikkeling

GENÈVE – De laatste maanden is de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie aanzienlijk versneld, waarbij generatieve AI-systemen zoals ChatGPT en Midjourney in hoog tempo een breed scala aan professionele activiteiten en creatieve processen transformeren. De kans om de ontwikkeling van deze krachtige technologie te sturen op een manier die de risico’s minimaliseert en de voordelen maximaliseert, wordt snel kleiner.

Op AI gebaseerde mogelijkheden bestaan langs een continuüm, waarbij generatieve AI-systemen zoals GPT-4 (de laatste versie van ChatGPT) tot de meest geavanceerde categorie behoren. Aangezien dergelijke systemen de grootste belofte inhouden en tot de meest verraderlijke valkuilen kunnen leiden, verdienen zij bijzonder nauwlettend toezicht door publieke en particuliere belanghebbenden.

Vrijwel alle technologische vooruitgang heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor de samenleving gehad. Enerzijds is de economische productiviteit en inkomensgroei bevorderd, de toegang tot informatie- en communicatietechnologieën uitgebreid, de menselijke levensduur verlengd en het algemene welzijn verbeterd. Anderzijds heeft de technologische vooruitgang geleid tot verdringing van werknemers, loonstagnatie, grotere ongelijkheid en toenemende concentratie van middelen bij individuen en bedrijven.

https://prosyn.org/xtk1jqFnl