Working woman in Bangladesh NurPhoto/Getty Images

Bohatství dřímající v práci žen

MUMBAÍ – Zúžit globální genderovou mezeru by mělo obrovské potenciální ekonomické přínosy. Podle McKinsey Global Institute (MGI) platí, že kdyby každá vláda pomohla svým občanům na úroveň té země v jejich regionu, která podniká nejrychlejší kroky k rovnosti pohlaví, celkový roční přínos v nárůstu HDP by do roku 2025 mohl dosáhnout 12 bilionů dolarů.

Rovnost pohlaví je také morální imperativ, uznaný v Cílech udržitelného rozvoje (CUR) Organizace spojených národů, které v roce 2015 přijalo 193 zemí. Společně s úhrnným ekonomickým přínosem by investice do žen a dívek změnily k lepšímu miliony životů.

Otázka tedy zní, jak tyto enormní přínosy proměnit v realitu. Dosáhnout ekonomické rovnosti pohlaví nelze bez úsilí o dosažení sociální rovnosti pohlaví. Je potřeba se zabývat oběma společně. Důležitý díl odpovědi, ukazuje se, spočívá ve zlepšování přístupu k základním službám, jako je vzdělávání a plánování rodičovství.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/HDXRJdo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.