Working woman in Bangladesh NurPhoto/Getty Images

Bohatství dřímající v práci žen

MUMBAÍ – Zúžit globální genderovou mezeru by mělo obrovské potenciální ekonomické přínosy. Podle McKinsey Global Institute (MGI) platí, že kdyby každá vláda pomohla svým občanům na úroveň té země v jejich regionu, která podniká nejrychlejší kroky k rovnosti pohlaví, celkový roční přínos v nárůstu HDP by do roku 2025 mohl dosáhnout 12 bilionů dolarů.

Rovnost pohlaví je také morální imperativ, uznaný v Cílech udržitelného rozvoje (CUR) Organizace spojených národů, které v roce 2015 přijalo 193 zemí. Společně s úhrnným ekonomickým přínosem by investice do žen a dívek změnily k lepšímu miliony životů.

Otázka tedy zní, jak tyto enormní přínosy proměnit v realitu. Dosáhnout ekonomické rovnosti pohlaví nelze bez úsilí o dosažení sociální rovnosti pohlaví. Je potřeba se zabývat oběma společně. Důležitý díl odpovědi, ukazuje se, spočívá ve zlepšování přístupu k základním službám, jako je vzdělávání a plánování rodičovství.

https://prosyn.org/HDXRJdocs