Rohingya Refugee Muslims Participate in Early Marriages Allison Joyce/Getty Images

De kosten van het kindhuwelijk

NEW YORK – de humanitaire kosten van kindhuwelijken zijn welbekend; kindbruiden zijn wereldwijd gemiddeld lager geschoold, armer, en worden vaker blootgesteld aan seksueel geweld dan vrouwen die later in hun leven trouwen. Maar wanneer de economische kosten van kindhuwelijken ook nog bij deze wrede som worden opgeteld is de uitkomst waarlijk onthutsend.

Volgens het International Center for Research on Women van de Wereldbank zou het beëindigen van kindhuwelijken miljarden dollars aan jaarlijkse uitgaven aan bijstand besparen, wat wereldwijd zou resulteren in meer dan vier biljoen dollar aan besparingen tegen 2030. Simpel gezegd kan de wereld het zich niet veroorloven om kindhuwelijken te laten voortbestaan.

Veel regeringen hebben dit al ingezien. In Indonesië bijvoorbeeld waar de impact van kindhuwelijken de lange termijn groeivoorspellingen negatief beïnvloedt heeft president Joko Widodo toegezegd om de praktijk te verbieden, een stevige belofte in een land waar 14% van de meisjes trouwt voor haar 18e verjaardag.

Maar in de meeste landen waar het kindhuwelijk nog voorkomt gaan de veranderingen niet snel genoeg. Alhoewel er van Bangladesh tot Zambia al strategieën zijn bediscussieerd blijft de financiering voor programma’s waarvan bewezen is dat ze het aantal kindhuwelijken verminderen – zoals het verbeteren van toegang van meisjes tot gezondheidszorg, educatie, en beroepsopleidingen – inadequaat. Als we willen dat het beëindigen van kindhuwelijken ooit meer dan een agendapunt wordt moeten we holistische strategieën ruggensteunen met financiële engagementen.

Zeker, de uitdaging die kindhuwelijken vormen is immens. Momenteel trouwt wereldwijd ongeveer een op de vijf meisjes of wordt informeel verbonden voordat ze 18 wordt, en de meeste van deze meisjes zullen moeder worden voordat ze volwassen zijn. In Niger dat ‘s werelds hoogste cijfer van kindhuwelijken kent trouwt 76% van de meisjes voordat ze mag stemmen. En waar kindhuwelijken zich ook voordoen hebben meisjes vaak maar weinig in te brengen.

Het goede nieuws is dat zich nog nooit een beter moment heeft voorgedaan om dit mondiale probleem aan te pakken. Nu de economische kosten van kindhuwelijken eenmaal bekend zijn beginnen regeringen in de ontwikkelingswereld de kwestie met meer urgentie te benaderen. Om de schaal naar de goede kant door te laten slaan echter moeten rijke landen zich ook in de strijd mengen, en de volgende mogelijkheid hiervoor is nabij.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Op 31 mei hebben de ministers van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking van de G7 de eerste van een reeks ontmoetingen in Canada gehad om te bespreken hoe economische groei eerlijker verdeeld kan worden. Deze ontmoetingen zullen de weg bereiden voor bredere discussies deze week wanneer Canadees premier Justin Trudeau de officiële G7-top voorzit.

Trudeau heeft al toegezegd om op de bijeenkomst van dit jaar gendergelijkheid tot sleutelthema te maken, en we verwelkomen zijn focus absoluut. Maar we zien ook in dat tenzij ministers van de G7 hun woorden omzetten in serieuze financiering de plechtige beloften van de top tekort zullen schieten – en dat kinderen waar dan ook zullen blijven lijden onder het onrecht van een te vroeg huwelijk.

Het beëindigen van het kindhuwelijk vergt ambitie, creativiteit, en geld. Maar dat is nog maar het begin: doelgerichte oplossingen zijn hier essentieel. Alhoewel educatie van cruciaal belang is voor de toekomst van meisjes is het simpelweg bouwen van scholen en het betalen van leraren niet afdoende. Om meisjes de macht over hun toekomst te geven moeten ze toegang krijgen tot een veilige en hoogwaardige educatie die ze het vertrouwen en de vaardigheden biedt om succesvol te zijn. Dit te bereiken vereist engagement van de lange adem.

Wanneer ’s werelds rijkste landen deze kwestie tot hoge prioriteit maken zouden de opbrengsten significant zijn. Zo schat de Wereldbank dat wanneer Niger het kindhuwelijk uit zou bannen het een jaarlijkse besparing op bijstandskosten in de nabijheid van 1,7 miljard dollar zou kunnen realiseren. Bangladesh zou 4,8 miljard dollar in jaarlijkse inkomsten en productiviteit extra kunnen genereren en de besparingen op bijstand in Nigeria zouden tot 7,6 miljard dollar oplopen.

Regeringen beginnen stappen te maken in de het reduceren van de cijfers van kindhuwelijken; het aantal meisjes dat elk jaar als kind trouwt gaat dan ook echt omlaag. Helaas voltrekt deze verandering zich te langzaam. Wanneer de wereld niet drastisch de vooruitgang accelereert en investeringen opschaalt zal een snelle bevolkingsgroei de huidige winst tenietdoen, en zal het aantal kindbruiden weer gaan stijgen.

Meisjes kunnen de wereld veranderen maar momenteel beperken factoren die buiten hun macht liggen hun potentieel. Wanneer de G7-ministers deze week en volgende week bijeenkomen is een thema dat besproken zal worden het ‘investeren in groei die voor iedereen werkt.’ Vanuit ons perspectief is de beste manier om dat doel in realiteit te vertalen het aanpakken van deze sociale misstand die grote kosten met zich meebrengt – en niet alleen voor meisjes.

Vertaling: Melle Trap

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/j6WZ7L5/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.