Virtual Reality Samsung test Paris Antoine Gyori - Corbis

Práce v automatizované budoucnosti

LONDÝN – Naši budoucnost dnes diktují zlomové technologie, neboť současné inovace čím dál větší měrou rozostřují hranice mezi fyzickou, digitální a biologickou říší. Na operačních sálech a v restauracích rychlého občerstvení jsou už roboti, dokážeme využít třírozměrného snímkování a odběru kmenových buněk k pěstování lidských kostí z pacientových vlastních buněk a trojrozměrný tisk vytváří oběhovou ekonomiku, v níž lze suroviny použít poprvé a pak opakovaně.

Toto cunami technologického novátorství bude i nadále do hloubi měnit, jak žijeme a pracujeme a jak fungují naše společnosti. Během toho, co se označuje za čtvrtou průmyslovou revoluci, se dospívající technologie – mimo jiné robotika, nanotechnologie, virtuální realita, třírozměrný tisk, internet věcí, umělá inteligence a vyspělá biologie – budou sbližovat. A jak se tyto technologie budou dál vyvíjet a široce zavádět, přinesou s sebou radikální proměny ve všech oborech, odvětvích a ekonomikách a ve způsobu, jímž jednotlivci, firmy a společnosti produkují, distribuují a spotřebovávají zboží a služby a zbavují se jich.

Tento vývoj vyvolává úzkostné otázky ohledně toho, jakou úlohu budou ve světě poháněném technologiemi hrát lidé. Studie Oxfordské univerzity z roku 2013 odhaduje, že během příštích dvou dekád by automatizace mohla ve Spojených státech znamenat konec téměř poloviny všech pracovních míst. Na druhou stranu ekonomové jako James Bessen z Bostonské univerzity tvrdí, že automatizace jde často ruku v ruce s tvorbou nových pracovních míst. Co nás tedy čeká – nová pracovní místa, nebo rozsáhlá strukturální nezaměstnanost?

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/XZq70wjcs