Facebook CEO Mark Zuckerberg arrives to testify before a House Energy and Commerce Committee Tom Williams/CQ Roll Call

De toekomst van het technologische beleid

STANFORD – De grootste technologische firma’s en de technologie zelf worden steeds controversiëler. Op dit moment bestaan er steeds meer zorgen over derde partijen die toegang hebben tot data van Facebook-gebruikers en deze manipuleren, en daarvoor woedde al een fel debat over of de overheid zich toegang zou mogen verschaffen tot apparaten van verdachten van terrorisme of andere misdaden. Algemener gezien is door technologie aangedreven werkloosheid een bron van constante vrees.

Om al deze redenen is het technologiebeleid in het brandpunt van de belangstelling komen te staan, zoals ik exact een jaar geleden al voorspelde. Voorzitter van de raad van commissarissen en CEO van Facebook Mark Zuckerberg gaf onlangs in een getuigenverhoor voor het Congres toe dat enige regulering van zijn sector noodzakelijk is, en dat er nu een venster bestaat om nieuw beleid voor de sector door te voeren. Bij het formuleren van dit soort beleid – ofwel door wetgeving, standaarden voor regelgeving, internationale overeenkomsten, of maatregelen die gerelateerde kwesties zoals belasting en handel aanpakken – zou het doel moeten zijn om de negatieve kanten van technologie te beperken zonder de innovatie een halt toe te roepen. Tot dat doel moeten we vijf onderling verbonden kwesties in gedachten houden.

De eerste is privacy. Alhoewel de verreikende Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie op 25 mei van kracht wordt zal deze geen bescherming bieden voor niet-Europeanen. In het geval van Facebook betekent dat voor 1,5 miljard gebruikers, waarvan vrijwel allen met een muisklik hebben aangegeven dat ze de gebruiksvoorwaarden onderschrijven zonder ze ooit gelezen te hebben.

Er liggen momenteel voorstellen die van technologische bedrijven eisen dat ze toestemming aan hun gebruikers moeten vragen voordat ze hun data mogen verzamelen, en om gebruikers toe te staan om hun data op te vragen of te wissen. Hoe consumenten en bedrijven, waaronder starters op de markt, zouden reageren op dit soort regels valt nog te bezien. Om meer data te verzamelen zullen bedrijven waarschijnlijk stimuli aan gaan bieden naast de vermeende gratis services die ze al verstrekken, en dat kan de snelheid waarmee ze diensten kunnen verbeteren of nieuwe functies toevoegen gaan vertragen of juist niet.

De tweede kwestie is marktmacht. In de vroege jaren van het internet zette een tech-industrie in zijn kinderfase in op een laissez-faire benadering van regulering en belastingen. Maar nu zijn de vier grootste Amerikaanse bedrijven gemeten qua marktkapitalisatie – Apple, Google, Microsoft, en Amazon - allemaal tech-bedrijven (En terwijl dit geschreven wordt heeft Berkshire HathawayFacebook van de vijfde plaats verdreven). Het ontwerpen van zinvol beleid op dit front vergt dat we eerst de markt definiëren, en daarna beslissen welk niveau van concentratie en over welke tijdspanne optelt tot een bedreiging van de concurrentie.

De technologische sector lijkt een klassiek patroon van Schumpeteriaanse creatieve destructie te volgen, waarbij opeenvolgende golven van monopolisering tot verdringing leiden: mobiele telefoons hebben vaste telefoons verdrongen, email de post, en sociale media en texting telefoongesprekken.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Momenteel houden Apple en Google een duopolie over stuursystemen voor smartphones, maar toch concurreren ze fel om hun functies te verbeteren en nieuwe producten uit te rollen. Ondertussen zijn de iOS- en Android-appstores zowel een instappunt voor veel kleine bedrijven geworden als een barrière tot toegang voor nieuwe smartphone aanbieders. Overeenkomstig domineren Facebook en Google de markt voor digitaal adverteren, maar hun winsten stellen ze in staat om ogenschijnlijk gratis email en sociale media services aan te bieden waar hun klanten profijt van hebben.

Op een ander vlak probeert de Amerikaanse overheid een fusie tussen de telecomgiganten AT&T en Time Warner tegen te houden, dat filmstudio’s, tv-stations, en publicaties in print bezit. Waar regulatoren vrezen dat de fusie tot hogere prijzen zal leiden, betoogt AT&T juist dat het met directe concurrentie van tech-giganten zoals Netflix en Amazon te maken heeft, die zowel online video-streaming diensten als originele programmering aanbieden. (Amazon domineert daarnaast de online retail en infrastructuur voor datacentra). De vraag is hier dus of de huidige concurrentie tussen deze giganten verder gaat dan compensatie van hun markmacht.

Een derde kwestie betreft de controle van informatie. Dankzij het gemak en de verslavendheid van smartphones en sociale media verkrijgen mensen hun nieuws nu exclusief via onlineplatforms zoals Facebook. Zo heeft het model van microgericht adverteren gebruikt door Facebook en Google het traditionele verdienmodel van de print-journalistiek danig verstoord, samen met de verslaggeving over nationale en lokale overheden.

Nog veel erger is dat de sociale media algoritmes neigen het meest extreme materiaal voorrang te geven boven meer geloofwaardige bronnen. Maar inspanningen om materiaal dat door sommigen als extreem gezien wordt uit te bannen zal het spookbeeld van censuur oproepen. Vooral conservatieven vrezen dat progressieve bedrijven in Silicon Valley de macht zullen krijgen om te beslissen wat als een redelijk debat wordt gezien.

De vierde kwestie is de concentratie van rijkdom. De oprichters van de tech-giganten van nu vallen onder de rijkste mensen ter wereld, waarbij Jeff Bezos van Amazon de lijst aanvoert. Maar hun groeiende fortuinen staan in schril contrast tot tientallen jaren van langzame loongroei, wat een politieke terugslag heeft veroorzaakt.

Maar toch heeft de creatieve destructie door het digitale tijdperk ook veel tech-werknemers en investeerders verrijkt, terwijl de kansen van gevestigde belangen van vroeger zijn gekeerd. Er zijn zowel goedbetaalde banen vernietigd als geschapen. En wat het belangrijkste blijft is dat deze goederen en diensten heeft gecreëerd waardoor we vrijwel allemaal beter af zijn.

Beleid om problemen met de distributie van rijkdom aan te pakken zou het ondernemerschap niet mogen onderdrukken, noch werken, sparen, en investeren mogen ontmoedigen, en dan vooral voor starters op de markt. Zo komt een vermogenswinstbelasting, wat de voorziene distribuerende functie ook moge zijn, bijvoorbeeld neer op een belasting op succes. En het creëren van stimuli voor mensen om hun lot te verbeteren blijft toch het gene wat een breed gefundeerde welvaart aandrijft.

De laatste kwestie betreft de nationale veiligheid en nationale economische belangen. Deze maand verklaarde een heel aantal tech-bedrijven waaronder Microsoft en Facebook dat ze geen enkele regering zullen bijstaan in offensieve cyberoorlogsvoering en dat ze onvoorwaardelijk elk land of individu dat doelwit wordt van een cyberaanval zullen bijstaan. Maar omvat dat dan ook echt een cyberaanval tegen Noord-Korea of Iran om een nucleair incident te voorkomen?

Met betrekking tot economische belangen kijken alle regeringen weg om de industrieën van hun eigen land te helpen, door middel van regulering, subsidies, of handelsbarrières. Maar China speelt dit spel nog fanatieker met zijn beweerde diefstal van intellectueel eigendom en gedwongen overdracht van technologie.

Nu China zijn capaciteiten voor cyberoorlogsvoering aan het uitbreiden is en investeert in cruciale telecominfrastructuur zag de regering van de VS onlangs aanleiding om Amerikaanse bedrijven te verbieden onderdelen aan de Chinese telecomgigant ZTE te verkopen. In antwoord hierop traineert China nu de acquisitie van de Nederlandse producent van halfgeleiders NXP door de Amerikaanse chipmaker Qualcomm.

Al deze kwesties zullen de toekomst van het technologische beleid vorm gaan geven, en daarmee de toekomstige innovatie en voordelen die deze de maatschappij zal brengen.

Vertaling Melle Trap

http://prosyn.org/3sgOsry/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.