rogoff207_Nuthawut Somsuk_getty images_dollar renminbi Nuthawut Somsuk/Getty Images

De breekbare hegemonie van de dollar

CAMBRIDGE – De machtige Amerikaanse dollar blijft de scepter zwaaien op de wereldmarkten. Maar de dominantie van de greenback zou wel eens breekbaarder kunnen zijn dan het lijkt, omdat de verwachte toekomstige veranderingen in het wisselkoersstelsel van China waarschijnlijk een belangrijke verschuiving in de internationale monetaire orde teweeg zullen brengen.

Om vele redenen zullen de Chinese autoriteiten waarschijnlijk op een dag stoppen met het koppelen van de renminbi aan een valutamand, en overschakelen op een modern inflatiebestrijdingsstelsel, waarbij zij de wisselkoers veel vrijer laten fluctueren, vooral ten opzichte van de dollar. Als dat gebeurt, mogen we verwachten dat het grootste deel van Azië China zal volgen. Te zijner tijd zou de dollar, momenteel de ankervaluta voor ruwweg tweederde van het mondiale bbp, bijna de helft van zijn gewicht kunnen verliezen.

Gezien de mate waarin de Verenigde Staten afhankelijk zijn van de speciale status van de dollar – door de toenmalige Franse minister van Financiën Valéry Giscard dʼEstaing op beroemd geworden wijze het ʻexorbitante voorrechtʼ van Amerika genoemd – voor de financiering van massale publieke en particuliere leningen, zou de impact van een dergelijke verschuiving aanzienlijk kunnen zijn. Aangezien de VS agressief gebruik hebben gemaakt van tekortfinanciering om de economische verwoestingen van COVID-19 te bestrijden, kan de houdbaarheid van de Amerikaanse staatsschuld in twijfel worden getrokken.

https://prosyn.org/FVzPtd1nl