denton2_Witthaya PrasongsinGetty Images_digitalshipping Witthaya Prasongsin/Getty Images

We moeten de wereldwijde handelsfinanciering herstellen

PARIJS – Goederen en diensten bewegen over de hele wereld via cruciale infrastructuur: wegen, havens, spoorwegnetwerken, scheepvaartroutes en dataservers. Het wereldwijde handels-financiële ecosysteem van 5,2 biljoen dollar dat deze stromen faciliteert, is al even essentieel. Helaas werkt het niet altijd even goed als zou kunnen.

Het huidige handelsfinancieringssysteem wordt gekenmerkt door een complex web van tientallen jaren oude handmatige processen en recentere ʻdigitale eilandenʼ – gesloten systemen van handelspartners, die zijn losgekoppeld van het mondiale geheel. Nieuw onderzoek van de Advisory Group on Trade Finance van de International Chamber of Commerce, Fung Business Intelligence en McKinsey & Company laat zien hoe het vereenvoudigen van processen, en het verbinden en integreren van deze eilanden via netwerken en platforms, de wereldeconomie zou kunnen transformeren.

Volgens de Aziatische Ontwikkelingsbank is het wereldwijde tekort aan handelsfinanciering in 2020 gestegen tot een recordbedrag van 1,7 biljoen dollar – gelijk aan 10 procent van de mondiale goederenhandel, tegen 8 procent in 2018. Het tekort is nog nijpender voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkb), die in 2020 goed waren voor 40 procent van de afgewezen handelsfinancieringsaanvragen. Hoewel digitale netwerken ongetwijfeld de toekomst van de handel zijn, dreigt de uitbreiding ervan in hun huidige vorm de kloof te vergroten tussen grote, onderling verbonden multinationals, en de kleine en middelgrote ondernemingen die van cruciaal belang zijn voor de economische groei en het scheppen van banen in de ontwikkelingslanden.

https://prosyn.org/n7ABdS3nl