denton2_Witthaya PrasongsinGetty Images_digitalshipping Witthaya Prasongsin/Getty Images

Jak opravit financování globálního obchodu

PAŘÍŽ – Zboží a služby se po světě přesouvají pomocí kritické infrastruktury: silnic, přístavů, železničních sítí, přepravních tras a datových serverů. Neméně podstatný je ekosystém financování globálního obchodu v hodnotě 5,2 bilionu dolarů, který tyto toky usnadňuje. Bohužel ne vždy funguje tak dobře, jak by mohl.

Dnešní systém financování obchodu charakterizuje složitá síť desetiletí starých listinných procesů a novějších „digitálních ostrovů“ – uzavřených systémů obchodních partnerů odpojených od globálního celku. Nový výzkum uskutečněný Poradní skupinou Mezinárodní obchodní komory pro oblast financování obchodu, Fung Business Intelligence a McKinsey & Company upozorňuje, jak by zjednodušování procesů a propojování a integrace těchto ostrovů napříč sítěmi a platformami mohlo transformovat globální ekonomiku.

Podle Asijské rozvojové banky se díra ve financování globálního obchodu v roce 2020 zvětšila na rekordních 1,7 bilionu dolarů – což je ekvivalent 10 % světového obchodu se zbožím a vzestup z 8 % v roce 2018. Ještě akutnější je tento deficit u mikropodniků a malých a středních podniků, na něž v roce 2020 připadlo 40 % zamítnutých žádostí o financování obchodu. Přestože jsou tedy digitální sítě nepochybně budoucností obchodu, při rozšiřování jejich současné podoby hrozí riziko prohlubování propasti mezi velkými, propojenými nadnárodními korporacemi a mikropodniky a malými a středními podniky, které mají zásadní význam pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst napříč rozvojovým světem.

https://prosyn.org/n7ABdS3cs