cardenas12_Lukas SchulzeGetty Images_carbon Lukas Schulze/Getty Images

Hoe we netto nul kunnen bereiken

WASHINGTON, DC/BOGOTÁ – De wetenschap is duidelijk: om de meest schadelijke effecten van de klimaatverandering te vermijden, moet de wereld rond 2050 een netto-nuluitstoot van broeikasgassen bereiken. Dit betekent dat de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies tot het laagst mogelijke niveau moeten worden teruggebracht, en dat de resterende emissies moeten worden gecompenseerd door permanent een gelijkwaardige hoeveelheid broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen. Daarna moet de wereld ervoor zorgen dat er meer broeikasgassen worden verwijderd dan er worden uitgestoten.

Het bereiken van ʻnetto nulʼ zal een fundamentele transformatie vergen van de mondiale energie- en industriële systemen, het vervoer en de infrastructuur, alsmede van de landbouw, de bosbouw en het landgebruik. De komende tien tot vijftien jaar zijn cruciaal. Hoewel de wereld tal van ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de langere termijn heeft, ontbreekt het aan strategieën om de juiste investeringen en beleidsmaatregelen op hun plaats te krijgen.

Bovendien moet een doeltreffende en duurzame emissiereductie ook bijdragen aan een brede economische ontwikkeling, onder meer door de bescherming van werknemers, plaatselijke gemeenschappen en mensenrechten. De wereld moet niet netto nul bereiken ten koste van kwetsbare groepen, maar op een manier die een rechtvaardige transitie voor hen garandeert.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/pxKL3Ygnl