buiter18_ANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP via Getty Images_jeromepowell Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Federal Reserves farlige strategi

NEW YORK – 27. august sendte den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) ut en pressemelding som oppsummerer endringer av bankens langsiktige målsettinger og pengepolitiske strategi. Sentralbanksjef Jerome Powell drøftet de reviderte retningslinjene i en tale senere samme dag. De to dokumentene består av en rekke type-I og type-II-feil. Dersom Federal Reserve er fast bestemt på å følge denne nye strategien, kan sentralbanken påføre både USA og resten av verden betydelig økonomisk skade.

La oss først se på en liten unnlatelsesfeil. I sin tale, viste Powell til mandatet som er gitt til sentralbanken av Kongressen. Han nevnte målene om maksimal sysselsetting og prisstabilitet, men utelot, slik man ofte gjør, det tredje målet som er gitt av Kongressen, nemlig målet om moderate langsiktige renter. Det åpenbare redskapet man kan bruke for å påvirke de langsiktige rentene er kontroll av rentekurven. Men uttalelser fra den pengepolitiske komiteen — Federal Open Market Committee (FOMC) — nevner ikke dette virkemidlet, selv ikke i uttalelser om hvordan man vil oppnå maksimal sysselsetting og stabile priser.

Men det er FOMCs omfortolkning av begrepet «maksimal sysselsetting» som skaper de virkelige problemene. I pressemeldingen fremgår det at fremtidige pengepolitiske beslutninger vil ta i betraktning «vurderinger av hvordan sysselsettingen ligger under sitt maksimale nivå». FOMCs tidligere formulering, fra 2012, viste til hvordan sysselsettingen «avviker fra sitt maksimale nivå».

https://prosyn.org/Q3jtHdMnb