borrell11_rterraUniversal Images Group via Getty Images_arctic melt rterraUniversal Images Group via Getty Images

De visie van de EU op het noordpoolgebied

BRUSSEL – Het noordpoolgebied verandert snel als gevolg van de opwarming van de aarde, de toenemende concurrentie om hulpbronnen en geopolitieke rivaliteit. Wat de toekomst van de regio betreft, dient de Europese Unie zowel haar belangen te verdedigen als een betekenisvolle bijdrage te leveren. Wij zijn plan ons engagement in deze regio op te voeren door meer klimaatactie, internationale samenwerking,  en het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling, waarbij de mensen steeds vooropstaan.

De Europese Green Deal zal Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent maken en onze juridisch bindende toezegging om de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2030 met 55 % te verminderen, is een wereldwijde benchmark. In de EU strategie voor het noordpoolgebied staan de Green Deal en de nieuwe aanpak van de EU voor het bevorderen van een duurzame blauwe economie centraal . Een oproep om olie, gas en steenkool in de grond te houden, ook in het noordpoolgebied, en de vestiging van een permanente aanwezigheid van de EU in Groenland, maken deel uit van onze kernvoorstellen.

Deze taak kon niet urgenter zijn. De klimaatverandering is nu een zorg van iedereen, maar manifesteert zich in het noordpoolgebied twee keer zo snel als elders.  Sommige kustgebieden van de regio zullen binnenkort tijdens de zomer – en uiteindelijk ook in de winter – ijsvrij worden. Het smelten van het ijs en het ontdooien van de permafrost zorgen ervoor dat grote hoeveelheden methaan vrijkomen, waardoor de opwarming van de aarde verder toeneemt en de stijging van de zeespiegel kustgemeenschappen overal ter wereld steeds meer bedreigt. In het rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties van augustus 2021 werd benadrukt dat menselijke acties aan deze ontwikkelingen ten grondslag liggen.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/Wp8DZJVnl