Vítězné cíle globálního rozvoje

NEW YORK – Zástupci světových vlád se 25. září sejdou na zvláštním zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, aby diskutovali o tom, jak urychlit pokrok při plnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG), a aby se také dohodli na časovém rámci nového souboru Trvale udržitelných rozvojových cílů (SDG). MDG schválené v roce 2000 vyprší v roce 2015 a poté je nahradí SDG, s největší pravděpodobností pro období let 2015-2030.

MDG se zaměřují na ukončení extrémní chudoby, hladu a preventabilních nemocí. Staly se nejdůležitějšími globálními rozvojovými cíli v dějinách OSN. Také SDG budou pokračovat v boji proti extrémní chudobě, ale připojí k němu další úkoly – zajištění spravedlivějšího hospodářského růstu a trvalé ekologické udržitelnosti, zejména pak klíčový cíl omezit riziko člověkem vyvolaných klimatických změn.

Vytyčení mezinárodních rozvojových cílů znamenalo obrovskou změnu pro životy lidí, především pro obyvatele nejchudších míst na planetě. Subsaharská Afrika měla z MDG nesmírný prospěch a při stanovování SDG se můžeme z tohoto úspěchu poučit.

https://prosyn.org/wdiGPpOcs