1

Nové technologie nového století

DAVOS – Letošní jednání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu řeší hrozby pro geopolitickou stabilitu a lidský život a hledá způsoby, jak urychlit vznik většího počtu efektivnějších politických, ekonomických a technologických nástrojů určených k jejich řešení. Mezi nejpalčivější výzvy této generace patří nedostatek potravin, vody a energie, klimatické změny a stoupající hladiny moří a také šíření nových nemocí odolných vůči lékům.

Lidstvo čelilo ohrožení své existence a zdraví planety už dříve, ale díky naší duchaplnosti a vynalézavosti se nám podařilo odvrátit apokalypsu nebo ji alespoň odsunout na pozdější dobu. Letošní jednání v Davosu dá nahlédnout na otázku, odkud vzejdou příští objevy a produkty, které dokážou zachránit životy, planetu a ekonomiku, a kam bychom měli investovat své schopnosti a prostředky, abychom podpořili příští generaci převratných technologií.

Zrychlující se sbližování biologických, fyzikálních a inženýrských oborů slibuje ohromující řadu nových technologických řešení. Představte si uhelnou elektrárnu, která vypouští do okolního prostředí jen vodu a čistý vzduch. Uvnitř elektrárny proměňují speciálně vyvinuté kvasinky oxid uhličitý uvolněný při spalování uhlí na suroviny vhodné pro výrobu dlažby a dalších stavebních prvků.

Případně si představte jednoduchý a levný test moči, který dokáže diagnostikovat rakovinu i bez potřeby chirurgické biopsie. A pokud je zapotřebí rakovinu léčit, toxický účinek léku selektivně zasahuje rakovinné buňky, takže škodlivé vedlejší účinky jsou mnohem slabší.

Případně si představte budoucnost s dostatkem potravinových a energetických plodin. Díky kvalitnějším osivům a efektivnějšímu vodohospodářství můžeme získat plodiny, které vyžadují méně vody, rostou hustěji a daří se jim v širším teplotním rozmezí. A zemědělské nabídkové řetězce založené na datech je navíc efektivněji dodávají na trh. Tyto pokroky nám umožní nasytit a zásobit energií – při nižších ekonomických a ekologických nákladech – světovou populaci, která má podle očekávání dosáhnout v roce 2050 devíti miliard lidí.

Tyto a další inovace se rodí ze sbližování biologie a inženýrství, k němuž nyní dochází. Nová generace vědců, inženýrů a klinických pracovníků majících širší vzdělání než jejich předchůdci hovoří jazykem obou disciplín a spolupracuje dosud nevídanými způsoby. Působí napříč obory – nejen v oblasti inženýrství a biologie, ale i chemie, fyziky, matematiky a informatiky – a prošlapává nové cesty inovací, od počátečního objevu až po uvedení jeho pokročilých aplikací na trh.

Technologie, na nichž jsou dnes mnozí z nás závislí, se zrodily z paralelního sbližování objevů ve fyzice a inženýrství počátkem dvacátého století. V roce 1900 neměl svět okamžitý přístup k elektřině, automobilům a letadlům či telekomunikacím. Ve velké části světa přitom dnes pokládáme tyto věci za samozřejmé; ba dokonce je považujeme za nezbytnost.

Z toho, co započalo jako ezoterický výzkum fungování fyzikálního světa – například povahy elektromagnetismu a atomové struktury hmoty –, se díky vynálezcům a inovátorům staly telekomunikace, nové léky, lékařské snímkování a přístroje, jaderná energetika, počítačový čip nebo internet. Na zeměkouli je dnes více připojených mobilních zařízení než obyvatel.

Produkty elektronického a digitálního průmyslu budou dál zvětšovat svůj vliv a „velká data“, „internet věcí“ a „průmyslový internet“ budou stále všudypřítomnější. Kromě rozšiřování těchto technologií dvacátého století můžeme se vstupem do nového milénia očekávat také vznik nové skupiny transformativních oborů – které zatím ani nemají jméno.

Současně platí, že stejně jako sbližování fyziky a inženýrství proměnilo ve dvacátém století naše životy, stále rychlejší sbližování biologie a inženýrství je hnacím motorem nevídaných objevů, které slibují vytvořit další platformu pro inovace, nástup nových oborů a hospodářský růst. Produkce paliv a léčiv se už dnes opírá o cíleně vyvinuté mikroby vytvářející složité biologické produkty. Nové výrobní procesy vtělí do řady produktů speciálně navržené mikroby a počítačově určené sloučeniny.

Také dramatický pokles nákladů na sekvenování DNA, z přibližně 40 milionů dolarů za lidský genom v roce 2003 na dnešních 5000 dolarů, spolu s rychlým růstem výpočetního výkonu zvyšuje rychlost, přesnost a spolehlivost lékařských diagnostických testů. To slibuje nejen včasnou a účinnou léčbu rakoviny, ale i podobné pokroky v boji proti jiným dosud neléčitelným chorobám.

Nové průmyslové obory a hnací motory ekonomiky jednadvacátého století vzniknou ze stále propojenějšího úsilí v oblasti biologie a inženýrství. Právě toto sbližování pomůže nalézt technologická řešení potřebná k zajištění dostatečného množství čisté energie, potravin a vody, ale i lepšího zdraví tak, aby se zajistily potřeby devíti miliard lidí, kteří budou na zeměkouli žít v roce 2050.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.