1

De nieuwe technologieën van een nieuwe eeuw

DAVOS – Tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos van dit jaar passeren tal van bedreigingen van de geopolitieke stabiliteit en het menselijk leven de revue. Er wordt gezocht naar manieren om het ontwerpen te versnellen van effectievere politieke, economische en technologische instrumenten om deze problemen aan te pakken. Tot de grootste uitdagingen voor onze generatie behoren voedsel-, water- en energietekorten; de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel; en de verspreiding van nieuwe ziekten die ongevoelig zijn voor medicijnen.

De mensheid heeft al eerder bedreigingen van haar bestaan en dat van de planeet doorstaan, en is er door haar vernuft en vindingrijkheid in geslaagd de apocalyps af te wenden, of althans uit te stellen. De bijeenkomst in Davos van dit jaar zal een tipje van de sluier oplichten als het gaat om de vraag waar de volgende ontdekkingen en producten vandaan zullen komen die ons bestaan, de planeet en de economie moeten redden, en waar we onze talenten en middelen in moeten steken als we een nieuwe generatie transformatieve technologieën willen bewerkstelligen.

De toenemende convergentie van biologie, natuurkunde en techniek stelt een verbijsterend scala aan nieuwe technologische oplossingen in het vooruitzicht. Stel je een op kolen draaiende elektriciteitscentrale voor die louter water en schone lucht uitstoot. Binnenin de centrale zetten speciaal ontworpen gistcellen de kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding van de kolen om in grondstoffen voor vloertegels en andere bouwmaterialen.

Of stel je een simpele, goedkope urinetest voor die kanker kan diagnosticeren, waardoor de noodzaak van een chirurgische bioptie komt te vervallen. En als de kanker moet worden bestreden, kunnen de gebruikte gifstoffen de kankercellen op selectieve wijze treffen, met minder schadelijke neveneffecten.

Of stel je een toekomst voor met een overvloed aan voedings- en brandstofgewassen. Dankzij verbeterde zaden en een efficiënter waterbeheer kunnen we gewassen telen die minder water nodig hebben, dichter opeen kunnen groeien en bestand zijn tegen grotere temperatuurverschillen. En computergestuurde aanbodketens in de landbouw zullen ervoor zorgen dat ze doelmatiger op de markt terechtkomen. Deze ontwikkelingen zullen ons in staat stellen de in 2050 verwachte wereldbevolking van negen miljard mensen te voeden en van energie te voorzien, tegen lagere economische en milieukosten.

Deze en andere innovaties komen voort uit de convergentie van biologie en techniek die zich nu aan ons opdringt. Een nieuwe generatie wetenschappers, technici en laboratoriummedewerkers, breder opgeleid dan hun voorgangers, spreekt beide talen en werkt op ongekende wijze samen. Zij houden interdisciplinaire gesprekken – die niet alleen over biologie en techniek gaan, maar ook over scheikunde, natuurkunde, wiskunde en computerwetenschappen – en slaan nieuwe wegen in voor de innovatie, vanaf het moment van de oorspronkelijke ontdekking tot de lancering van geavanceerde toepassingen op de marktplaats.

De technologieën waarvan velen van ons vandaag de dag afhankelijk zijn, zijn voortgekomen uit een soortgelijke convergentie van ontdekkingen in de natuurkunde en techniek begin twintigste eeuw. In 1900 had nog lang niet iedereen toegang tot elektriciteit, auto's en vliegtuigen, of tot telecommunicatie. In grote delen van de wereld zien we deze gemakken nu als vanzelfsprekend; we beschouwen ze zelfs als noodzakelijkheden.

Wat aanvankelijk is begonnen als esoterische onderzoekingen van de werking van de fysieke wereld – de aard van het elektromagnetisme en van de atoomstructuur van de materie, bijvoorbeeld – heeft zich in de handen van uitvinders en innovators ontwikkeld tot telecommunicatie, nieuwe geneesmiddelen, medische apparatuur, kernenergie, computerchips en het internet. Er zijn nu meer mobiele apparaten aangesloten dan dat er mensen op de planeet zijn.

De producten van de elektronische en digitale industrieën zullen hun invloed blijven uitbreiden, waarbij “big data,” het “internet of things” en het “industriële internet” steeds meer op de voorgrond zullen treden. Buiten de groei van deze twintigste-eeuwse technologieën verwachten we ook een nieuwe reeks transformationele bedrijfstakken – die nu nog naamloos zijn – naarmate we verder komen in het  nieuwe millennium.

Tegelijkertijd leidt de toenemende convergentie van biologie en techniek - precies zoals de twintigste-eeuwse convergentie van natuurkunde en techniek onze levens heeft veranderd - tot ongekende ontdekkingen, die beloven een nieuw innovatieplatform in het leven te zullen roepen, voor de opkomst van nieuwe industrieën te zullen zorgen, en de economische groei te zullen bevorderen. De productie van brandstoffen en farmaceutische producten is nu al afhankelijk van speciaal ontwikkelde microben die geavanceerde biologische producten creëeren. Nieuwe productieprocessen zullen speciaal ontworpen microben en door computers vervaardigde onderdelen in een reeks producten integreren.

Ook de dramatische reductie van de kosten van 'gene-sequencing', van ruwweg $40 mln per menselijk genoom in 2003 tot ongeveer $5000 vandaag de dag, samen met een snelle stijging van de rekenkracht van computers, verhoogt de snelheid, accuratesse en robuustheid van diagnostische medische testen. Dat belooft niet alleen te zullen leiden tot tijdigere en effectievere kankertherapieën, maar ook tot soortgelijke progressie tegen andere momenteel niet altijd even goed te behandelen ziekten.

De industrieën en economische motoren van de 21e eeuw zullen voortkomen uit de steeds beter samengebalde inspanningen van biologie en techniek. Het is deze convergentie die de technologische oplossingen zal helpen leveren die nodig zijn voor het verschaffen van voldoende schone energie, voedsel en water, en een betere gezondheid, aan de negen miljard mensen die in 2050 op aarde zullen leven.

Vertaling: Menno Grootveld