0

Ebola en innovatie

BOSTON – Er gaan niet alleen levens verloren in de voortdurende ebola-crisis. In recente discussies hoe de ziekte te bestrijden heeft de methodische strengheid van wetenschap en geneeskunde plaats gemaakt voor gezwollen politieke retoriek en publieke hysterie. Om de huidige uitbraak onder controle te krijgen is het van wezenlijk belang dat goed geïnformeerd, door data ondersteund overheidsbeleid topprioriteit blijft. Maar het is evenzeer belangrijk dat we uit deze epidemie lessen trekken om voorbereid te zijn op andere nieuwe ziekten.

De huidige ebola-uitbraak leert ons twee belangrijke lessen. Ten eerste moet het gevecht tegen één enkele ziekte niet ten koste gaan van het versterken van een heel zorgstelsel. Landen met fragiele zorgstelsels zijn misschien in staat om een bepaalde ziekte met hulp van NGO’s en buitenlandse investeringen te bestrijden, maar ze zijn waarschijnlijk gevaarlijk onvoorbereid als ze geconfronteerd worden met onverwachte uitbraken van onbekende ziekten.

In Liberia bijvoorbeeld daalde het percentage kinderen onder de vijf jaar met malaria van 66% in 2005 tot minder dan 32% in 2011. Desondanks was de infrastructuur van de gezondheidszorg toen het ebola-virus naar Liberia overstak uit buurland Guinee snel overweldigd. Er zijn meer dan 2000 Liberianen aan de ziekte gestorven en het virus heerst nog. Andere landen die het op bepaalde gebieden goed hebben gedaan (bijvoorbeeld in de strijd tegen ebola) zouden - tenzij ze hun zorgstelsels over de hele linie versterken - op gelijke wijze nog steeds met grote dodentallen en langdurige economische onrust te maken kunnen krijgen.

De tweede les die de ebola-epidemie ons leert betreft de grote lacunes in ons vermogen om nieuwe methoden en technologieën te ontwikkelen om het virus en gelijksoortige andere ziekten te bestrijden. Ons beleid en aanpak zijn veel te vaak reactief geweest en in plaats van proactief. Als resultaat hiervan zijn betaalbare en makkelijk bruikbare beschermende apparatuur voor zorgverleners in de frontlinie en point-of-care tests die snel, betrouwbaar, robuust en kosteneffectief zijn schaars. De publieke en non-profit sector zouden innovaties moeten ondersteunen die niet alleen zijn gericht op het oplossen van acute problemen, maar ook op potentiele toekomstige uitdagingen.

Het United States Agency for International Development, het White House Office of Science and Technology, de Centers for Disease Control and Prevention en het Department of Defense hebben ebola tot een ‘Grand Challenge for Development’ uitgeroepen en gaan zich inspannen om praktische, rendabele innovaties om de ziekte te behandelen en te voorkomen te sponsoren. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, maar zulke inspanningen moeten ruim voor een uitbraak starten om een significante impact te hebben. Het kost tijd om nieuwe technologieën voordat ze in het veld ingezet kunnen worden te testen en de stap naar productie op grote schaal is voor elke uitvinding een enorme uitdaging.

De ebola-crisis heeft aangetoond dat we moeten nadenken over het ontwikkelen van ons vermogen om te innoveren op het meest basale niveau. Net zoals de zorgstelsels in de ontwikkelingswereld verbeterd moeten worden, moeten wij ook onze capaciteit uitbouwen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor gelijksoortige dreigingen als ze de kop op steken.

Scholen voor werktuigbouwkunde falen er vaak in om studenten te voorzien van de kennis of het begrip van de uitdagingen waar mensen buiten de westerse wereld mee te maken hebben. Medicijnenstudenten en professionals in de publieke gezondheidszorg doen nog wel eens een studie of lopen stage op plaatsen waar er een hoge ziektelast is, maar er bestaat maar een zeer klein aantal soortgelijke mogelijkheden voor ingenieurs en technici. Als resultaat hiervan zijn getalenteerde wetenschappers en ingenieurs zich vaak op grove wijze onbewust van de problemen die er opgelost moeten worden en zelfs zij die misschien wel gemotiveerd zijn zullen hun training waarschijnlijk niet aanwenden om nieuwe en opkomende dreigingen te adresseren.

Het ontwikkelen van technologie kost tijd en toewijding. Naast het vergroten van het bewustzijn van mondiale vraagstukken op scholen voor natuurwetenschappen en werktuigbouwkunde en het bieden van kansen aan studenten om deze in het veld aan te gaan, moeten we mechanismes creëren die de ideeën die uit dit proces voortkomen voeden en in stand houden. Door het instellen van onderzoeksbeurzen die niet ophouden zodra een uitbraak onder controle is zouden we ons portfolio van oplossingen om te volgende epidemie beter te beheersen substantieel uitbreiden.

Op het moment dat we geconfronteerd worden met de volgende op ebola lijkende dreiging zal ons vermogen om hier mee om te gaan afhangen van de kracht van lokale instituties en onze bekwaamheid om de goede gereedschappen te ontwikkelen om er tegen te kunnen strijden. Het aantal levens dat afhankelijk is van de stappen die we nu nemen is onschatbaar.

Vertaling Melle Trap