0

Ebola a inovace

BOSTON – Životy nejsou to jediné, co bylo v probíhající krizi kolem eboly ztraceno. V nedávných diskusích o tom, jak s tímto virem bojovat, musela metodologická rigoróznost vědy a medicíny ustoupit politickému zveličování a veřejné hysterii. Informovaná a daty podložená veřejná politika řízení současné epidemie musí samozřejmě zůstat hlavní prioritou. Stejně tak je ovšem důležité podrobně se zaměřit na ponaučení z této epidemie a zajistit, abychom byli připraveni na případné rozšíření jiných nemocí.

Ze současného výskytu eboly bychom si měli vzít dvě hlavní ponaučení. Za prvé že boj proti jediné nemoci nesmí jít na úkor posilování zdravotnického systému jako celku. Zemím s křehkými zdravotnickými systémy se možná daří bojovat díky pomoci nevládních organizací a zahraničních vlád s určitým konkrétním onemocněním, ale pravděpodobně budou nebezpečně nepřipravené, jakmile se budou muset potýkat s nečekanými epidemiemi nových nemocí.

Například v Libérii se prevalence malárie u dětí do pěti let věku snížila z 66% v roce 2005 na méně než 32% v roce 2011. Když se však počátkem letošního roku rozšířil virus eboly ze sousední Guineje do Libérie, zdravotnická infrastruktura v zemi se rychle zahltila. Více než 2000 Liberijců této nemoci podlehlo a virus bují dál. Zároveň platí, že také další země, které si v některých aspektech – řekněme v boji proti ebole – vedly dobře, mohou stále čelit rozsáhlým ztrátám na životech a dlouhodobému hospodářskému chaosu, pokud neposílí svůj zdravotnický systém jako celek.

Druhé ponaučení z epidemie eboly se týká velkých mezer v naší schopnosti vyvíjet nové metody a technologie boje proti tomuto viru a dalším podobným onemocněním. Naše politika a přístupy jsou často reaktivní, nikoliv proaktivní. V důsledku toho se příliš nedostává dostupného a snadno použitelného ochranného vybavení pro zdravotníky v první linii a také testování v místě péče o pacienta, které by bylo rychlé, spolehlivé, odolné a cenově efektivní. Veřejný a neziskový sektor by měly podpořit nejen inovace zaměřené na řešení bezprostředních problémů, ale i ty, které se zaměřují na potenciální budoucí výzvy.

Americká Agentura pro mezinárodní rozvoj, Úřad Bílého domu pro vědu a technologie, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a ministerstvo obrany označily ebolu za „velkou výzvu pro rozvoj“ a zahájily úsilí o podporu praktických a cenově efektivních inovací v oblasti její léčby a prevence. Je to důležitý krok správným směrem, avšak má-li mít takové úsilí významný dopad, je zapotřebí, aby započalo dlouho před vypuknutím dané nemoci. Nové technologie vyžadují čas na testování, než je lze rozmístit do terénu, a rozjetí výroby ve velkém měřítku představuje významnou překážku pro jakýkoliv nový vynález.

Krize kolem eboly ukázala, že se musíme zamyslet nad rozvojem naší schopnosti inovovat na nejzákladnější úrovni. Stejně jako je zapotřebí posílit zdravotnické systémy v rozvinutém světě, potřebujeme také zvýšit naši schopnost vyvíjet nová řešení pro podobné problémy, jakmile vyvstanou.

Technické školy často nedokážou poskytnout studentům znalosti ani pochopení výzev, před nimiž stojí lidé mimo rozvinutý svět. Medici a obecně zdravotníci často studují nebo vykonávají stáže v místech s vysokou nemocností; inženýrům a technologům se však nabízí minimum podobných možností. V důsledku toho talentovaní vědci a inženýři často žijí v hrubé nevědomosti o problémech, které je třeba řešit, a i ti, kdo by k tomu mohli mít motivaci, pravděpodobně nedokážou aplikovat své znalosti na řešení nových a vznikajících hrozeb.

Rozvoj technologií vyžaduje čas a odhodlání. Kromě podpory povědomí o globálních výzvách na vědeckých a technických školách a kromě poskytování příležitostí studentům, aby tyto výzvy mohli začít řešit přímo v terénu, potřebujeme také zavést mechanismy na podporu a udržování idejí, které tento proces přináší. Vypisováním výzkumných grantů, jež nevyprší ihned poté, co se nějakou epidemii podaří zvládnout, bychom podstatně zvýšili naše portfolio řešení tak, abychom příští epidemii zvládli lépe.

Až se budeme potýkat s příštím problémem typu eboly, naše schopnost ho vyřešit bude záviset na síle místních institucí a na naší schopnosti vyvinout správné nástroje v boji proti němu. Nelze vůbec vyjádřit, kolik životů může záviset na krocích, které dnes podnikneme.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.