HPV vaccine girl Brazil Pan American Health Organization/Flickr

Jak zastavit budoucí hlavní příčinu úmrtí žen

ŽENEVA – Akt přivedení nového života na svět pro ženy historicky znamenal nasazení vlastního života s reálnou vyhlídkou smrti během porodu. Ačkoliv se však v chudých zemích dělají obrovské pokroky při snižování počtu úmrtí rodiček, tyto úspěchy mohou přijít nazmar kvůli jedné rostoucí hrozbě pro ženské zdraví. Počet úmrtí způsobených každoročně rakovinou děložního hrdla totiž může vůbec poprvé překonat celkový počet úmrtí žen v důsledku porodu.

Tento trend zčásti odráží úspěch snahy o snížení počtu úmrtí rodiček. Od roku 1990 se počet žen umírajících v důsledku narození dítěte snížil téměř na polovinu, konkrétně na 289 000 ročně. Během stejného období však počet úmrtí na rakovinu děložního hrdla vzrostl téměř o 40% na 266 000 případů ročně. A přestože lepší úroveň péče dál snižuje úmrtnost matek, u úmrtí na rakovinu děložního hrdla se očekává další vzestup. Do roku 2035 má toto onemocnění každoročně způsobit pomalou a bolestivou smrt 416 000 ženám – prakticky bez výjimky v rozvojových zemích (většinou v subsaharské Africe a jižní Asii).

Tragédie tkví v tom, že těmto úmrtím lze téměř zcela předejít. Vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) v kombinaci se screeningem a léčbou by mohly předejít drtivé většině případů rakoviny děložního hrdla. Téměř 90% žen, které podlehnou tomuto typu rakoviny, však žije v rozvojových zemích, kde je screening pro mnohé z nich nedostupný a léčba ještě méně.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/vJoqiJ8cs