0

Jak zastavit budoucí hlavní příčinu úmrtí žen

ŽENEVA – Akt přivedení nového života na svět pro ženy historicky znamenal nasazení vlastního života s reálnou vyhlídkou smrti během porodu. Ačkoliv se však v chudých zemích dělají obrovské pokroky při snižování počtu úmrtí rodiček, tyto úspěchy mohou přijít nazmar kvůli jedné rostoucí hrozbě pro ženské zdraví. Počet úmrtí způsobených každoročně rakovinou děložního hrdla totiž může vůbec poprvé překonat celkový počet úmrtí žen v důsledku porodu.

Tento trend zčásti odráží úspěch snahy o snížení počtu úmrtí rodiček. Od roku 1990 se počet žen umírajících v důsledku narození dítěte snížil téměř na polovinu, konkrétně na 289 000 ročně. Během stejného období však počet úmrtí na rakovinu děložního hrdla vzrostl téměř o 40% na 266 000 případů ročně. A přestože lepší úroveň péče dál snižuje úmrtnost matek, u úmrtí na rakovinu děložního hrdla se očekává další vzestup. Do roku 2035 má toto onemocnění každoročně způsobit pomalou a bolestivou smrt 416 000 ženám – prakticky bez výjimky v rozvojových zemích (většinou v subsaharské Africe a jižní Asii).

Tragédie tkví v tom, že těmto úmrtím lze téměř zcela předejít. Vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) v kombinaci se screeningem a léčbou by mohly předejít drtivé většině případů rakoviny děložního hrdla. Téměř 90% žen, které podlehnou tomuto typu rakoviny, však žije v rozvojových zemích, kde je screening pro mnohé z nich nedostupný a léčba ještě méně.

Jako bývalá doplňková tajemnice ministerstva zdraví a péče o rodinu v Indii, tedy v zemi s největším počtem úmrtí na rakovinu děložního hrdla na světě, jsem na vlastní oči viděla dopady tohoto onemocnění. Obzvláště zničující však je, že tato choroba bere také naději. Mimořádně náchylné k této nemoci jsou například ženy s HIV. I když se přitom zlepšuje dostupnost kvalitnější léčby HIV, ženy přeživší HIV nakonec stejně zemřou na rakovinu děložního hrdla.

V roce 2010 se celkové celosvětové náklady spojené s rakovinou děložního hrdla odhadovaly na přibližně 2,7 miliardy dolarů ročně. Očekává se, že pokud s tímto problémem něco neuděláme, do roku 2030 se tato částka zvýší na 4,7 miliardy.

Naštěstí jsou vakcíny stále dostupnější. Bezpečné a účinné vakcíny proti HPV jsou na trhu už od roku 2006 a chrání proti typům HPV 16 a 18, které způsobují 70% všech případů rakoviny děložního hrdla. Nově schvalované vakcíny poskytují ještě širší ochranu.

V bohatých zemích stojí vakcíny proti HPV často více než 100 dolarů za dávku. Vakcinační aliance Gavi však spolupracuje s výrobci na snížení cen pro rozvojové země. Nedávno jsme zajistili rekordně nízkou cenu vakcín proti HPV ve výši 4,50 dolaru za dávku, což otevřelo dveře k vakcinaci milionů nejchudších dívek ve 27 zemích světa. Odhadujeme, že do roku 2020 pomůže aliance Gavi více než 30 milionům dívek z více než 40 rozvojových zemí získat vakcínu proti HPV.

Ekonomický přínos vakcín je značný. Nastavení účinného screeningu a terapeutických služeb vyžaduje čas a značné investice. A vzhledem k tomu, že i vysokopříjmové země mají problémy vypořádat se s náklady na léčbu rakoviny, je prevence jednoznačně mnohem efektivnější variantou. Rakovina děložního hrdla navíc postihuje ženy během ekonomicky nejproduktivnějších let, kdy je jejich příspěvek společnosti a ekonomice nejvyšší. Nejenže toto onemocnění maří životy, ale zároveň zbídačuje rodiny a podkopává hospodářský růst.

Loňské doporučení Strategické poradní skupiny expertů Světové zdravotnické organizace pro imunizaci slibuje další zvýšení nákladové efektivnosti vakcín tím, že bude vyžadovat jen dvě dávky vakcíny proti HPV namísto tří dávek, které se dosud pokládaly za nezbytné. Nejenže se tím sníží celkové náklady na obstarávání a poskytování vakcín, ale zároveň se tím usnadní situace zdravotníkům a dívkám samotným.

Studie, kterou v červnu zveřejnily WHO a Londýnská škola hygieny a tropické medicíny, předpovídá, že vakcinace 58 milionů dívek ve 179 zemích by zabránila 690 000 případům rakoviny děložního hrdla a 420 000 úmrtím na toto onemocnění. Stejná studie bohužel také zjistila, že ze 33 zemí, kde by vakcína proti HPV měla pravděpodobně největší efekt při prevenci rakoviny, jich 26 tuto vakcínu dosud nezavedlo.

Je třeba vykonat mnoho práce. Měli bychom si gratulovat, že jsme od roku 1990 snížili úmrtnost matek téměř na polovinu. Neustále však musíme mít pevně na zřeteli hrozbu rakoviny děložního hrdla. Je nezbytné jednat hned a zajistit, aby každá dívka bez ohledu na místo bydliště měla zajištěný přístup k vakcínám HPV a také zdravou budoucnost bez rakoviny děložního hrdla.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.