Getty Images Getty Images

Člověkem zapříčiněná vodní krize v Africe

SINGAPUR – Před zhruba deseti lety jsme na setkání jihoafrických starostů, svolaném tehdejší ministryní Jižní Afriky pro záležitosti vody a životního prostředí Lindiwe Hendricksovou, předpověděli, že pokud se výrazně nezlepší vodohospodářské postupy, jedno z předních měst v zemi do 15 let zasáhne bezprecedentní vodní krize. Nyní se tato prognóza naplňuje, neboť Kapské Město stojí před odstavením vodovodní sítě. Otázkou teď je, zda afričtí lídři dopustí, aby se zhmotnila i naše další předpověď – totiž že během příštích 25-30 let postihnou podobné krize mnohá další města na kontinentu.

Afrika má už dlouho potíže v hospodaření s vodou a odpadními vodami ve městech. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel kontinentu nabobtnal, ze zhruba 285 milionů v roce 1960 na téměř 1,3 miliardy dnes, a sílí urbanizace, tato výzva je čím dál naléhavější. Tyto trendy se přitom budou dál upevňovat: očekává se, že do roku 2050 celkový počet obyvatel na kontinentu překročí 2,5 miliardy, z nichž 55 % bude žít v městském prostředí.

Výzva, jíž africké země čelí, není sice jedinečná, ale v některých ohledech je bezprecedentní. Vždyť v západních zemích k urbanizaci došlo v průběhu mnohem delšího období a za vytrvale se zlepšujících hospodářských poměrů. Při budování účinných systémů k hospodaření s vodou a nakládání s odpadními vodami měla města dostatek finančních prostředků a potřebné odborné znalosti.

https://prosyn.org/POHOuIscs