FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images

Californië’s verzet tegen Trump

STANFORD – Als je voorbij de krantenkoppen kijkt van de stukken die voortdurend verslag doen over Donald Trump, kun je een mondiale verschuiving in de politieke, economische en culturele krachten ontwaren, die veel meer gevolgen kan hebben voor Amerika en de wereld dan het feitelijke presidentschap van Trump. Een van de belangrijkste veranderingen is het uiteenrafelen van de relaties tussen centrale en subnationale, en nationale en supranationale, overheden.

Amerikanen hebben vooral op staats- en lokaal niveau met de overheid te maken, via scholen en wegen, politie en ziekenhuizen. En in Californië wordt, net als in andere staten, de roep om meer lokale autonomie steeds luider, waarbij zo nu en dan echo's te horen zijn van de retoriek van de Catalaanse afscheidingsbeweging of de Brexiteers in Groot-Brittannië. Nu zij een bijna monopolistische controle uitoefenen over de staat Californië en de lokale overheden aldaar, proberen de Democraten de gevolgen van vrijwel al het beleid van Trump ongedaan te maken.

Een wetsontwerp dat in het parlement van de staat is ingediend beoogt bijvoorbeeld de beperking die de nieuwe federale belastingwet oplegt aan de aftrek van de inkomsten- en vermogensbelasting in de staat te compenseren – een clausule die Californië hard zal treffen, omdat de staat een van de hoogste belastingtarieven in het land heeft, en zijn inwoners dure huizen bezitten. Onder de voorgestelde staatswet zouden Californiërs hun staatsbelastingen aan een liefdadigheidsinstelling van de staat mogen “doneren,” als aftrekbare charitatieve bijdragen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/CFEBq1t/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.