1

Digitale ontsnapping uit de armoede

KOPENHAGEN – Waar moet de wereldgemeenschap zijn aandacht de komende vijftien jaar op richten? Gezondheid, voeding en onderwijs lijken de voor de hand liggende keuzes; verrassender is dat ook goed te beargumenteren valt dat toegang tot breedband-internet topprioriteit wordt.

Neem dit simpele feit in overweging: het verdriedubbelen van de toegang tot mobiel internet in de komende vijftien jaar zou de derde wereld 22 biljoen dollar rijker maken. Zo een verbetering in de levens en het verdienpotentieel van arme mensen zou indirect kunnen helpen bij de andere uitdagingen; welvarender mensen neigen nou eenmaal gezonder, beter gevoed en hoger opgeleid te zijn.

Deze discussie doet er toe omdat de 193 nationale regeringen van deze wereld elkaar in september zullen ontmoeten bij de VN om een lijst samen te stellen met de ontwikkelingsdoelen die in 2030 behaald moeten zijn. Mijn denktank, de Copenhagen Consensus, heeft 60 teams met economen, waaronder verschillende Nobelprijswinnaars, gevraagd te onderzoeken welke doelen het meeste opbrengen per bestede dollar, om hiermee de vergadering te helpen de juiste keuzen te maken.

In een nieuwe analyse opperen Emmanuelle Auriol and Alexia Lee González Fanfalone van de Toulouse School of Economics dat breedband-internet een van de beste investeringen voor de toekomst zou kunnen zijn. Het moge duidelijk zijn dat de snelle uitrol van breedband-internet de levens van mensen in de geïndustrialiseerde wereld geheel veranderd heeft, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat ontwikkelingslanden hier niet op zijn minst evenveel van zouden profiteren.

Toegang tot marktinformatie bijvoorbeeld kan er voor zorgen dat boeren die hun oogstoverschotten verkopen niet opgelicht worden door malafide handelaars en dat vissers hun vangst aan land kunnen brengen in de haven waar de beste prijs wordt betaald. Een rapport van McKinsey schat dat het opschalen van mobiel internet in de ontwikkelingswereld naar het niveau van de Westerse wereld jaarlijks 400 miljard dollar extra kan bijdragen aan het mondiale bbp en meer dan tien miljoen banen kan scheppen.

Op gelijksoortige wijze heeft de Wereldbank aangetoond dat een 10% toename in de verspreiding van breedband de bbp-groei in landen met lage- tot middeninkomens met 1,4% doet stijgen. Dit impliceert dat het dichten van de hardnekkige digitale kloof tussen ’s werelds geavanceerde- en ontwikkelingsregio’s een grote impuls aan de ontwikkeling zou kunnen geven. In de een is de dekking van mobiel internet bijvoorbeeld 83% en in de ander 21%.

Terwijl de regeringen in Europa en elders blijven investeren in sneller en beter internet zullen de grootste winsten altijd behaald worden door het aanbieden van internettoegang aan mensen die het nog niet hebben, en de meeste daarvan wonen in ontwikkelings- en opkomende landen. Ontwikkelingslanden kunnen zelfs een stap van de geïndustrialiseerde wereld overslaan door direct naar mobiele breedband te gaan en daarmee het aanleggen van dure glasvezelkabels voor de ‘laatste kilometer’ naar woningen of toegangspunten van het netwerk vermijden.

Het gebruik van mobiele telefonie verspreid zich al snel in ontwikkelingslanden, wat ouderwetse vaste infrastructuur onnodig maakt; data-services kunnen samen hetzelfde systeem gebruiken. In China maakt al drie kwart van de internetgebruikers gebruik van mobiel internet, en in Ethiopië en Oeganda vier vijfde. Dus gegeven de algemeenheid van mobiele telefonie en de recente technologische vooruitgang op het gebied van mobiele netwerken lijkt het uitrollen van mobiel breedband-internet een rendabele oplossing.

De studie door Auriol en Fanfalone laat zien dat het verdriedubbelen van het aanbod van mobiel internet in ontwikkelingsregio’s (van 21% naar 60%) een substantiële 1,3 biljoen dollar zal kosten, omdat er aanzienlijk meer infrastructuur nodig is om nog eens drie miljard internetconnecties op te zetten. Maar het zal ook de bbp-groei versnellen. Tegen 2020 zou de winst ongeveer 500 miljard per jaar bedragen en elk jaar groter worden. De komende decennia zou de totale winst oplopen tot 22 biljoen dollar. Als resultaat hiervan zou elke dollar die in de ontwikkelingswereld aan mobiel internet wordt uitgegeven een geschatte 17 dollar winst opbrengen. Dat lijkt mij een zeer verstandige investering.

Breedband internet is natuurlijk zo een belangrijke emanciperende technologie dat het moeilijk is om de volle economische impact ervan te voorspellen en deze zal ook per regio verschillen. Wat de studie van Auriol-Fanfalone echter wel aantoont is dat het uitrollen van internettoegang zeer goed besteed geld is. Er worden banen gecreëerd bij de netwerkaanbieders zelf en ook verderop in de toeleveringsketen. Wanneer het netwerk eenmaal in werking is helpt het nog meer banen te creëren in de bredere economie. Bedrijven worden efficiënter en innovatiever. Al deze factoren verhogen het tempo van de economische groei.

Los van de directe effecten op de economische groei en het scheppen van banen kan internet nog andere zeer belangrijke voordelen hebben voor de z.g. Minst Ontwikkelde Landen. Er leven zo’n negenhonderd miljoen mensen in deze MOL’s, en, zoals Pantelis Koutroumpis van het Imperial College London onderstreept, slechts 6,7% hiervan gebruikt internet. Aan de andere kant heeft bijna 60% van deze mensen een mobiele telefoon. Ze zouden kunnen profiteren van smartphones met simpele toepassingen die kunnen worden gebruikt voor een scala aan gezondheidstests (bijvoorbeeld voor hartziektes, HIV en andere virussen, of malaria) waarbij de resultaten meteen naar ziekenhuizen worden gestuurd zodat men onmiddellijk kan reageren.

De mogelijke voordelen van mobiel internet voor MOL’s strekken zelfs nog verder. Internettoegang zou in onderwijsmateriaal kunnen voorzien en de scholing kunnen verbeteren. En het zou real time, on demand transportservices aan afgelegen gebieden kunnen aanbieden.

Nu in de moderne wereld internet zo’n belangrijke hulpbron is geworden, is breedband een cruciale technologie geworden die de belofte in zich draagt de economische groei op te stuwen, mensen uit de armoede te tillen en om hun gezondheid, voeding en scholing te verbeteren. Er ligt wanneer onze regeringen de volgende reeks ontwikkelingsdoelen definitief formuleren nu een sterk argument dat internettoegang een van deze doelen moet zijn.

Vertaling Melle Trap