Treasury Secretary Steven Mnuchin Bill Clark/Getty Images

Nesázejte na bankrot pro banky

CAMBRIDGE – Očekává se, že americké ministerstvo financí příští měsíc rozhodne, zda se pokusí nahradit Dodd-Frankův zákon z roku 2010 a jeho stávající proces řešení případů zkrachovalých megabank, v němž mají hlavní slovo regulátoři, mechanismem založeným výlučně na soudech. Tato změna by byla chybou takových rozměrů, že by potenciálně mohla vést ke krizím.

Ano, vytvoření hladšího bankrotového procesu může snížit „hlukovou hladinu“ bankovního krachu a konkurzní soudci jsou experty na důležité restrukturalizační úkoly. Existují však klíčové faktory, které nelze ignorovat. Restrukturalizace megabanky vyžaduje plánování předem, obeznámenost se silnými stránkami a slabinami dané banky, znalost správného načasování bankrotu ve volatilní ekonomice a schopnost koordinovat postup se zahraničními regulátory.

Soudy nemohou plnit tyto úkoly samy, zejména ne v čase, který jim uvažovaný návrh vyčleňuje – totiž během osmačtyřicetihodinového víkendu. Soudy neumějí plánovat dopředu a do restrukturalizačního procesu by vstupovaly bez obeznámení se s bankou. Navíc nemohou řešit krize s dopady na celou ekonomiku, které by vznikly v případě, že by zkrachovalo více megabank současně. A nemohou koordinovat postup se zahraničními regulátory.

https://prosyn.org/pKXQc1Hcs