Technicians walk through solar panels SEYLLOU/AFP/Getty Images

Jak urychlit energetický přechod Afriky

PAŘÍŽ – Přechod od fosilních paliv k čistším formám energie se u velké části Afriky chápe jako environmentální imperativ. Jelikož fosilní paliva tvoří většinu energetického mixu, v některých případech až 70 %, situace na kontinentě je s ohledem na životní prostředí skutečně bídná.

Energetická transformace Afriky je ale naléhavá i ekonomicky. Ropné subvence každoročně spolykají 1,5 % HDP kontinentu – zhruba 50 miliard dolarů. Tolik peněz by zajistilo solární energii pro asi 300 milionů lidí. Kdyby kontinent dokázal upravit rovnováhu svého energetického portfolia a pomalu se odvracet od uhlovodíků, tyto subvence by bylo možné nově alokovat způsoby, které by měly ekologické i ekonomické přínosy.

Dnes nejsou před cenovými šoky dostatečně chráněni vývozci ani dovozci ropy. Když například v roce 2015 ceny ropy prudce klesly, afričtí dovozci energie utratili za ropu méně, kdežto vyvážející země finančně trpěly. Když se ceny vzpamatovaly, situace se otočila: příjmy zemí vyvážejících energii stoupaly, zatímco dovážející země zápasily o udržení úrovní spotřeby.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/CmPXqr1/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.