Technicians walk through solar panels SEYLLOU/AFP/Getty Images

Jak urychlit energetický přechod Afriky

PAŘÍŽ – Přechod od fosilních paliv k čistším formám energie se u velké části Afriky chápe jako environmentální imperativ. Jelikož fosilní paliva tvoří většinu energetického mixu, v některých případech až 70 %, situace na kontinentě je s ohledem na životní prostředí skutečně bídná.

Energetická transformace Afriky je ale naléhavá i ekonomicky. Ropné subvence každoročně spolykají 1,5 % HDP kontinentu – zhruba 50 miliard dolarů. Tolik peněz by zajistilo solární energii pro asi 300 milionů lidí. Kdyby kontinent dokázal upravit rovnováhu svého energetického portfolia a pomalu se odvracet od uhlovodíků, tyto subvence by bylo možné nově alokovat způsoby, které by měly ekologické i ekonomické přínosy.

Dnes nejsou před cenovými šoky dostatečně chráněni vývozci ani dovozci ropy. Když například v roce 2015 ceny ropy prudce klesly, afričtí dovozci energie utratili za ropu méně, kdežto vyvážející země finančně trpěly. Když se ceny vzpamatovaly, situace se otočila: příjmy zemí vyvážejících energii stoupaly, zatímco dovážející země zápasily o udržení úrovní spotřeby.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/CmPXqr1cs