manlan11_peopleImages_getty images_business PeopleImages/Getty Images

Afrika heeft behoefte aan markt-creërende innovaties

LOMÉ/BOSTON – Het uitroeien van de armoede en het verhogen van de welvaart in Afrika begint in de bestuurskamer van ondernemingen. En het vergt dat Afrikaanse leiders uit het bedrijfsleven hun positie gebruiken om meer inclusieve economische groei te bevorderen, die alle belanghebbenden ten goede komt – klanten, werknemers, leveranciers en gemeenschappen – in plaats van zich uitsluitend te richten op kortetermijnwinsten die er niet in slagen kwetsbare gemeenschappen een boost te geven.

Maar voor het vergroten van de economische koek zal het nodig zijn dat de leiders van het bedrijfsleven van het continent voor een fundamenteel andere benadering van innovatie en groei kiezen. Om gedeelde voorspoed teweeg te brengen, moeten de Afrikaanse ondernemingsbesturen zich richten op het bouwen van nieuwe markten in Afrika, voor de Afrikanen zelf. Dat betekent voorrang geven aan  markt-creërende innovaties.

Zoals veel waarnemers hebben opgemerkt, is de beroemde stelregel van de Nobelprijs-winnende econoom Milton Friedman dat het enige sociale doel van een bedrijf het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde is niet langer houdbaar, gezien de steeds verder toenemende ongelijkheid. In het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika lijden bijvoorbeeld ruim 230 miljoen mensen aan chronische ondervoeding.

https://prosyn.org/Hkn6yXbnl