Students work at a laboratory at the Catholic University of Graben in Butembo EDUARDO SOTERAS/AFP/Getty Images

Strengthening African Science

URBANA, ILLINOIS – Eind maart zijn toonaangevende wetenschappers, innovators en beleidsmakers uit Afrika bijeengekomen in het Rwandese Kigali om te brainstormen over oplossingen voor een steeds urgenter probleem: de lage kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek op het continent.

Iedere goede leider weet dat wetenschappelijke ontdekkingen en innovatie de vooruitgang bevorderen, de ontwikkeling vergemakkelijken en kunnen helpen bij de aanpak van vraagstukken als voedselonzekerheid, watertekorten en klimaatverandering. En toch slagen de meeste Afrikaanse regeringen er niet in voldoende middelen vrij te maken voor onderzoek en ontwikkeling. Volgens het Instituut voor de Statistiek van UNESCO geven de landen in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika gemiddeld slechts 0,5% van hun bbp uit aan onderzoek en ontwikkeling. In het Westen ligt dat aandeel dichter bij de 3%.

Deze onevenwichtigheid onderstreept de ontwikkelingsproblemen waarmee de Afrikanen worden geconfronteerd. Afrika huisvest 15% van de wereldbevolking en neemt 5% van het mondiale bbp voor zijn rekening, maar is verantwoordelijk voor slechts 1,3% van de totale uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Bovendien hebben Afrikaanse uitvinders slechts 0,1% van de patenten in de wereld in handen, wat inhoudt dat zelfs wanneer er geld wordt uitgegeven aan wetenschap, innovatie en onderzoek, de resultaten daarvan zich zelden vertalen in oplossingen voor de meest dringende problemen van het continent.

https://prosyn.org/BxZDkQbnl