okonjoiweala18_Hou ChonghuiVCG via Getty Images_food harvest Hou ChonghuiVCG via Getty Images

Handel i Przyszłość Żywności

GENEWA – Nikt nie może przeżyć bez jedzenia. A jednak światowe systemy żywnościowe bardzo potrzebują reformy. Aby zapewnić powszechny dostęp do odpowiedniego odżywiania, a także długoterminową równowagę środowiskową, musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy, przetwarzamy, transportujemy i konsumujemy żywność. Światowy Dzień Żywności powinien skłonić nas do zastanowienia się, jak to osiągnąć i do uznania, że handel musi być częścią rozwiązania tego problemu.

Niedawny Szczyt Systemów Żywnościowych Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił nie tylko potrzebę kompleksowych reform, ale także kluczową rolę, jaką rządy muszą odegrać w poprawie funkcjonowania rynków żywności. Będzie to wymagało głębszej współpracy międzynarodowej. Jak przypomniała nam pandemia COVID-19, wspólne działanie jest niezbędne, aby wszyscy ludzie mogli żyć zdrowo i godnie.

Bariery w handlu podstawowymi artykułami pierwszej potrzeby, takimi jak żywność i lekarstwa, udaremniają wysiłki na rzecz poprawy odżywiania i zdrowia, a tym samym podważają podstawy przyszłego dobrobytu. Natomiast efektywny handel może zmniejszyć głód i niedożywienie nie tylko poprzez zapewnienie dostaw żywności, ale także poprzez tworzenie godnej pracy i podnoszenie dochodów.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/5Ez184Vpl