khasru4_NHAC NGUYENAFP via Getty Images_vietnam covid19 Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

De pandemie biedt grote kansen voor het Mondiale Zuiden

MELBOURNE – COVID-19 heeft een verwoestend effect op de volksgezondheid en blijft de wereldeconomie met structurele schokken op de proef stellen. De pandemie heeft inmiddels aan ruim een miljoen mensen het leven gekost, terwijl het Internationale Monetaire Fonds schat dat het mondiale bbp in 2020 met 4,4 procent zal krimpen. Maar hoe vreemd het ook lijkt, de huidige crisis kan ontwikkelingslanden een weg naar meer economische zelfredzaamheid bieden.

Dit komt deels doordat de ontwikkelde landen tot nu toe in het algemeen het zwaarst getroffen zijn door de gezondheidseffecten van de pandemie. Veel geavanceerde westerse economieën hebben meer COVID-19-besmettingen en sterfgevallen in verhouding tot hun bevolkingsomvang meegemaakt dan de ontwikkelingslanden in het Mondiale Zuiden, ondanks hun superieure gezondheidszorgsystemen en hun sterkere sociale vangnetten. Zo staat het Indiase gezondheidszorgsysteem wereldwijd op de 112e plaats, terwijl dat van de Verenigde Staten op de 37e plaats staat. Maar terwijl India tot nu toe ongeveer 6.400 COVID-19-besmettingen per miljoen inwoners heeft gemeld, is het totaal in Amerika ruim vier keer zo hoog.

Sommige ontwikkelingslanden, zoals Vietnam, hebben het coronavirus effectief bestreden door in een zeer vroeg stadium strenge test-, opsporings- en quarantainemaatregelen in te voeren – iets dat de meeste ontwikkelde landen niet hebben gedaan. Zelfs als we rekening houden met mogelijke onderrapportage en onnauwkeurigheden in de gegevens van de armere landen, blijven de relatief slechte prestaties van de ontwikkelde economieën een paradox.

https://prosyn.org/qfP2rjxnl