0

Opravdová blokáda na Kubě

Raúl Rivero Castaňeda, přední kubánský básník a disident, byl v tomto týdnu odsouzen ke dvaceti letům vězení za organizování petice, která požadovala svobodné volby. V tomto článku, který vznikl několik měsíců před básníkovým zatčením, Castaňeda popisuje své výhrady vůči Castrovu režimu.

HAVANA: Pro muže jedoucího na čínském kole značky "Věčnost" pod spalujícím karibským sluncem, v žaludku krajíc chleba spláchnutý špatnou kávou, je těžké zamýšlet se na americkým obchodním embargem vůči Kubě.

Takový člověk - a celá jeho rodina - myslí na jídlo. Abstraktní myšlenky jsou pro něj luxus, který si žádá čas, informace a důvod uvažovat o věcech, které na první pohled vypadají jako odkudsi z jiné galaxie.

Pravda je, že řadové Kubánce mnohem více tíží jejich osobní embargo, jež je přeměnilo v slepé a němé pěšáky. Diskuse o americkém embargu bledne ve srovnání - zasunutém kamsi do tmavého kouta mysli - s obtížnou domácí situací, která všechny obklopuje. V této zemi je opravdovou blokádou, blokádou, která postihuje každodenní život jejích obyvatel, vládnoucí režim. Je to oprátka, která má zajistit, aby Kuba zůstala nehybná a chudá.

Politický mrtvý bod, na němž se USA a Kuba už dlouhá léta nacházejí, je běžným občanům země úplně lhostejný. Oni si jenom přejí užší vztahy s Amerikou, kde bydlí jejich rodiny a přátelé. Žádný politický proces ale dosud k tomuto cíli neprošlapal cestu. Patová situace mezi oběma zeměmi se tak týká jen těch Kubánců, kteří mají čas přemýšlet nad vyššími politickými problémy.

Tito lidé čtou noviny, které od A do Z vznikají v úřadech komunistické strany, sledují pouze dva televizní kanály, oba spíchnuté ze stejného kusu látky, a poslouchají rozhlasové stanice, které do éteru pouštějí stokrát ohrané projevy. Na Kubě neexistuje volný pohyb informací a její občané tak čtou jen a jen propagandu. Veřejnost má sice o vládních prohlášeních své pochybnosti, ale nemá jak je ventilovat. Jejich mlčení tak jako by stvrzovalo daný stav věcí.

V skutečnosti Kubánci chtějí, aby zmizely nerovnosti mezi lidem a jejich vůdci a aby se řešily problémy ve vztazích mezi Kubou a USA. Řadový občan chce drobně podnikat, číst svobodné noviny, organizovat se v politických stranách, žít společenským životem a vrátit svobodu nespravedlivě vězněným.

Úřady se rády líčí jako oběti mocného veleobra, který chce zemi a její jednotný národ zadusat do země, ovšem když se na věci podíváte pozorněji, zjistíte, že tvář oběti nevidíte. Kuba není svorným národem, nýbrž průměrnou zemí postavenou na soustavném umlčování jejích obyvatel. Dal by se sepsat dlouhý seznam způsobů, jimiž stát zneužívá a týrá své občany stejně otřesně jako se prý podle něj k němu chovají jeho nepřátelé.

Peníze, které vláda utrácí na to, aby jiné země světa přesvědčila o štědrosti kubánského zdravotnictví a školství, by měla vzít a použít je na řešení skutečných potřeb kubánského národa. Zdravotnictví je popravdě řečeno čím dál horší a systém školství nedošel dál než k jednotné struktuře politické indoktrinace. Rodiče ani nemohou mluvit do toho, jak školy jejich děti vychovávají. Pokud se už vláda rozhodne nějakým způsobem řešit otázky sociální péče, výsledkem jejích snah bývají jen povolní jedinci, již se podrobí vůli skupině samozvaných vůdců, kteří jsou z času na čas "zvoleni" ve zinscenovaných volbách.

Slib vůdců ochraňovat nezávislost národa zní velmi falešně. Mluvit o Kubě a svobodné vůli je opravdu nestoudnost a zločin na lidech. Před několika týdny bylo uvězněno a v dohledné době zřejmě bude odsouzeno šestatřicet aktivistů za lidská práva, přispěvatelů do alternativního tisku a představitelů rodícího se hnutí za občanská práva.

Všichni se shodneme na tom, že člověk není povinen žít svůj život podle jednoho pána nebo filozofie, že lidé musí žít svobodně a těšit se z práva na bohatou a šťastnou existenci s rodinou a přáteli. Na Kubě ale lidé žijí uprostřed propagandistického stroje, který dnes a denně bez výjimky zasahuje do života a který umí opěvat ovzduší lidového veselí a vystihnout radost vykastrovaného hřebce se schopností, jež omamuje nevinné, inspiruje nevědoucí a oblažuje zklamané.

Takže Kubáncům nakonec nezbývá, než těmto zkostnatělým nesmyslům věřit. Stovky tisíců mladých lidí se tak vydávají na cestu životem posetým nebezpečnými symboly a obrovskými potížemi. Vycítili, že Kuba má do budoucnosti dveře zavřené, a tak pilně pracují jen pro své vlastní dobro.