Paracetamolové dilema

WELLINGTON – Paracetamol (který je ve Spojených státech známý jako acetaminofen) je jedním z�nejběžněji užívaných léků na světě. Díky svému bezpečnostnímu profilu je preferovaným medikamentem proti horečce a bolesti. Před 10 lety se však objevila hypotéza, že užívání paracetamolu může zvyšovat riziko astmatu. Vynořila se tvrzení, že přechod z�aspirinu na paracetamol u amerických dětí v�80. letech mohl přispět ke zvýšené prevalenci dětského astmatu, zaznamenané v�tomto období.

Podle vědců mohlo vést nahrazení aspirinu paracetamolem k zesílené alergické imunitní reakci, která zvýšila náchylnost k�astmatu a dalším alergickým poruchám. Řada epidemiologických studií od té doby zaznamenala spojitost mezi astmatem a působením paracetamolu v�děloze, v�dětství i v�dospělosti. Tyto studie vedly až k�náznakům, že užívání paracetamolu může představovat významný rizikový faktor rozvoje astmatu.

Nejnovější důkazy podporující tuto hypotézu přináší velká mezinárodní epidemiologická studie dětského astmatu, kterou nedávno otiskl lékařský magazín Lancet . Analýza Mezinárodní studie astmatu a alergií v�dětství (ISAAC) zkoumala více než 200�000 šestiletých a sedmiletých dětí ze 73 center v�31 zemích. Rodiče nebo pěstouni těchto dětí vyplňovali dotazníky, které si všímaly současných příznaků astmatu, rinitidy (senné rýmy) a ekzémů, ale i několika rizikových faktorů včetně užívání paracetamolu proti horečce v�prvním roce života dítěte a četnosti užívání paracetamolu v�uplynulých 12 měsících.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/W3y859C/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.