0

Předěl nového věku

LONDÝN – Nuže co nám přinese rok 2009? Tak jako vždycky si svou daň vyberou nepředvídatelné události – teroristická ukrutnost či ukvapené rozhodnutí národního vůdce. Avšak velká část toho, co se stane zítra, vyplývá z dějin.

V minulém století se světová populace rozrostla čtyřikrát a počet lidí žijících ve městech třináctkrát. Světová produkce se zvýšila čtyřicetinásobně, spotřeba vody devítinásobně, spotřeba energií třináctinásobně a emise oxidu uhličitého sedmnáctinásobně. Jedenadvacáté století musí žít s důsledky všech těchto změn, dobrými i zlými.

Některé činitele, které budou formovat naše životy, strhávají vývoj, jak se zdá, různými směry. Věkové profily našich společností se dramaticky mění. Asie a Evropa zažívají prudké propady měr porodnosti. V Hongkongu, Singapuru a Jižní Koreji stojí tato čísla za pozornost ještě víc než v evropských katolických zemích, jako jsou Španělsko, Itálie a Polsko.

Lidé přitom žijí déle, takže během jedné generace počet starších závislých osob převýší v některých zemích počet mladých. Dosud jsme byli zvyklí na společnosti, jejichž demografická struktura připomíná pyramidu – široká základna mladých se zužuje ke špičce starších lidí. Teď ale tato struktura vypadá spíš jako profil mrakodrapu, se zhruba stejnou šíří odzdola až nahoru.