f7f3bf0346f86f380e82b618_jk857.jpg Jon Krause

Falešný příslib celosvětových standardů podnikového řízení

Cambridge – V důsledku loňského světového finančního zhroucení se teď všeobecně uznává, že nedostatečná ochrana investorů může významně narušovat způsob rozvoje akciových trhů a ekonomik a také výkon konkrétních firem. Zvýšená pozornost věnovaná zlepšování firemního řízení vyvolala poptávku po spolehlivých standardech pro hodnocení podnikového řízení ve veřejně obchodovaných společnostech po celém světě. Značné úsilí zaměřené na tvorbu takových standardů vyvíjejí představitelé Světové banky, poradci akcionářů i finanční ekonomové.

Představa jednotné sady kritérií pro hodnocení podnikové správy veřejně obchodovaných firem po celém světě je nepochybně přitažlivá. Jak investoři, tak veřejně obchodované firmy působí na čím dál integrovanějších globálních kapitálových trzích. Snaha vynajít jednotnou soustavu světových standardů řízení je však scestná.

Ano, využívání univerzálních standardů řízení, vytvořených zejména ve Spojených státech, k posuzování toho, jak státy a společnosti po celém světě ochraňují minoritní investory, v uplynulém desetiletí sílilo. Jenže tyto snahy přehlížejí zásadní odlišnosti mezi ovládanými společnostmi, které mají většinového akcionáře, a široce vlastněnými firmami, kde taková ovládající osoba chybí. Široce vlastněné firmy dominují kapitálovým trhům v USA a Velké Británii, kdežto ve většině ostatních zemí převažují ovládané firmy.

https://prosyn.org/iSrZrk5cs