tyson110_Kyle RivasGetty Images_kansas constitution abortion Kyle Rivas/Getty Images

Progressiv føderalisme i kampen mot rettslig ekstremisme

BERKELEY – Den siste tiden har det konservative flertallet i amerikansk høyesterett åpenbart handlet på tvers av det amerikanske folkets vilje når det gjelder retten til abort, våpenkontroll og klimaendringene. Og flertallet i høyesterett kan nå fatte ytterlige vedtak som igjen vil være på tvers av det amerikanere flest vil ha. Målet er å begrense bruken av prevensjon, innføre restriksjoner i forhold til likekjønnede ekteskap og innskrenke stemmeretten. Politikk og teokrati her erstattet nøkternhet og presedens i domstolens beslutningsprosesser.

https://prosyn.org/jAI1oiSnb