Rozumná řeč o globálním oteplování

LONDÝN – V únoru se sešlo čtrnáct význačných klimatologů, ekonomů a politických expertů, aby spolu diskutovali o otázce, jak přistupovat k fenoménu globálního oteplování. Tento týden London School of Economics (LSE) a Oxfordská univerzita zveřejňují jejich závěry. Ty stojí za zamyšlení.

Skupinu sestavil Gwyn Prins, uznávaný expert na bezpečnostní politiku a mezinárodní vztahy, jenž stojí v čele Mackinderova programu LSE pro studium dlouhovlnných jevů. Mezi účastníky patřili mimo jiné klimatolog Mike Hulme z Východoanglické univerzity, expert na klimatickou politiku Roger Pielke Jr. z Coloradské univerzity nebo klimatický ekonom Christopher Green z McGillovy univerzity.

Závěr skupiny nazvaný „Hartwellova zpráva“ načrtává nový směr klimatické politiky po kolapsu loňských snah o dojednání globální klimatické dohody. Autoři poznamenávají, že ani po 18 letech „přístupu v intencích kjótského protokolu“ k mezinárodní klimatické politice se nepodařilo zajistit jakékoliv rozpoznatelné reálné snížení emisí skleníkových plynů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ek3rWyq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.