adasgupta1_Patrick Pleulpicture alliance via Getty Images_carbonemissions Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Openbaarmaking van klimaateffecten is gewoon gezond verstand

WASHINGTON, DC – De meeste dagen pleit ik voor maatregelen die als radicaal kunnen worden beschouwd. Maar vandaag pleit ik voor gewoon gezond verstand. In maart heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een nieuwe regel voorgesteld, op grond waarvan beursgenoteerde ondernemingen hun klimaatgerelateerde risicoʼs en broeikasgasemissies openbaar moeten maken. Nu de publieke commentaarperiode is afgelopen, moet de SEC de nieuwe openbaarmakingsregel in zijn geheel goedkeuren.

Volgens de voorgestelde regel moeten bedrijven gegevens openbaar maken over hun broeikasgasemissies, zowel voor hun eigen activiteiten als voor de goederen die zij kopen en verkopen. De regel zou van toepassing zijn op alle beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten, en dus op de handel ter waarde van 82 biljoen dollar waarop de SEC elk jaar toezicht houdt.

De regel klinkt misschien ingrijpend, maar het gaat in feite alleen maar om informatie. Bedrijven moeten worden verplicht beleggers te informeren over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor hun rendement. Informatie is onmisbaar voor financiële toezichthouders, CEOʼs, beleggers en markten in het algemeen. Elke transactie is verbonden met een belegger die beslissingen neemt op basis van de beste beschikbare informatie. Er is niets radicaals aan om meer daarvan te willen.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/PsfiYJ9nl