mohieldin22_NATALIA JIDOVANU_AFP_Getty Images NATALIA JIDOVANU/AFP/Getty Images

Geld uit de privésector kan een grote bijdrage leveren aan Duurzame Ontwikkeling

WASHINGTON, DC – De afgelopen drie jaar zijn tientallen landen in juli bijeengekomen om hun nationale plannen te presenteren voor het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, kortweg SDGs). Op de jongste van deze High-Level Political Forums (Politieke Fora op Hoog Niveau) van de Verenigde Naties kwamen regeringen met indrukwekkende blauwdrukken op de proppen – waarvan er vrijwel geen enkele voorzag in een realistische begroting of inkomstenbron.

Schattingen van de zogenoemde “ontwikkelingsinvesteringskloof” bedragen doorgaans biljoenen dollars, terwijl de officiële ontwikkelingshulp rond de $140 mrd per jaar schommelt. Een effectieve manier om deze kloof te helpen dichten is het katalyseren van aanzienlijke beleggingen uit de privésector.

De privésector heeft lange tijd een integrale rol vervuld bij de armoedebestrijding en economische ontwikkeling – een rol die zich niet beperkt tot de financiën. Particuliere bedrijven scheppen 90% van de banen (de meest effectieve manier om mensen uit de armoede te halen) in de ontwikkelingslanden en faciliteren betere efficiency, de adoptie van technologische innovaties, en de distributie van goederen en diensten.

https://prosyn.org/hOXwBSynl