A customer choosing lettuce at a Lenta supermarket in Russia  Sergei Bobylev\TASS via Getty Images

De economische stagnatie van Rusland is van blijvende aard

CHICAGO – De Russische economie stagneert in de begindagen van 2018. Dit is geen statistische toevalligheid: het gemiddelde jaarlijkse groeitempo tussen 2008 en 2017 voor Rusland was slechts 1,2%. Vorig jaar bedroeg de Russische bbp-groei 1,5%, tegen 2,5% in de eurozone en 2,3% in de Verenigde Staten – allebei ontwikkelde economieën die 2 tot 3 procentpunten langzamer zouden moeten groeien dan een ontwikkelingseconomie als Rusland. En, zoals het Russische ministerie van Economische Zaken, de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds allemaal erkennen, deze slechte prestaties lijken zich waarschijnlijk te zullen voortzetten.

https://prosyn.org/9uOFAILnl