Donald Trump and President Ronald Reagan meet at a 1985 White House reception Ronald Reagan Presidential Library

Dèjá Voodoo

NEW YORK – Nu de regering van president van de VS Donald Trump en de Republikeinse meerderheid in het Congres er niet in zijn geslaagd om de Affordable Care Act (‘Obamacare’) uit 2010 ‘in te trekken en te vervangen’ zijn belastinghervormingen de volgende halte. Acht maanden nadat ze haar taak op zich nam is de regering slechts in staat gebleken een ruwe schets te bieden van wat ze in gedachten heeft. Maar wat we wel weten is genoeg om diep verontrust te zijn.

https://prosyn.org/itzKveOnl