Donald Trump and President Ronald Reagan meet at a 1985 White House reception Ronald Reagan Presidential Library

Dèjá Voodoo

NEW YORK – Nu de regering van president van de VS Donald Trump en de Republikeinse meerderheid in het Congres er niet in zijn geslaagd om de Affordable Care Act (‘Obamacare’) uit 2010 ‘in te trekken en te vervangen’ zijn belastinghervormingen de volgende halte. Acht maanden nadat ze haar taak op zich nam is de regering slechts in staat gebleken een ruwe schets te bieden van wat ze in gedachten heeft. Maar wat we wel weten is genoeg om diep verontrust te zijn.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Belastingpolitiek moet de waarden van een land weerspiegelen en tegelijk zijn problemen aanpakken. Vandaag de dag hebben de Verenigde Staten – en een groot deel van de rest van de wereld – te maken met vier cruciale problemen: een groeiende inkomensongelijkheid, groeiende arbeidsonzekerheid, klimaatverandering, en een anemische productiviteitsgroei. Amerika kent daarnaast nog de noodzaak haar aftakelende infrastructuur te herstellen en het onder de maat presterende basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren.

Maar wat Trump en de Republikeinen in respons op die uitdagingen aanbieden is een belastingplan dat het overgrote deel van de opbrengsten niet toewijst aan de middenklasse – waarvan een groot deel waarschijnlijk zelfs meer belasting moet gaan betalen – maar aan de Amerikaanse miljonairs en miljardairs. Waar ongelijkheid voorheen al een probleem was zal het uitvoeren van de door de Republikeinen voorgestelde belastinghervormingen deze nog veel groter maken.

De grote bedrijven en firma’s zullen de grote winnaars zijn, een begunstiging die wordt gerechtvaardigd met het argument dat deze de economie zal stimuleren. Maar juist de Republikeinen zouden het belang van economische prikkels moeten inzien. Het zou veel beter zijn om de belastingen te verlagen voor bedrijven die in Amerika investeren en banen creëren, en de belastingen te verhogen voor zij die dat niet doen.

Tenslotte is het niet zo dat de grote Amerikaanse bedrijven te weinig geld hebben; ze zitten op biljoenen dollars. En het gebrek aan investeringen komt niet doordat de winsten, voor of na belastingen, te laag liggen; de bedrijfswinsten na belastingheffing als onderdeel van het bbp zijn de afgelopen dertig jaar bijna verdriedubbeld.

Het is bij extra investeringen die grotendeels gefinancierd worden met schulden en waarbij de renteaflossingen aftrekbaar zelfs het geval dat de bedrijfsbelastingen evenredig de kosten van kapitaal en de winsten op investeringen verlagen. Dus noch theorie noch praktijk suggereert dat de door de Republikeinen voorgestelde uitverkoop van de bedrijfsbelastingen de investeringen of werkgelegenheid zal vergroten.

De Republikeinen dromen ook van een territoriaal belastingsysteem waarbij Amerikaanse bedrijven alleen belast worden op het inkomen dat ze binnen de VS genereren. Maar dit zou de belastinginkomsten alleen maar verlagen en Amerikaanse bedrijven aanmoedigen om de productie naar jurisdicties met lage belastingen te verplaatsen. Een race naar de bodem qua bedrijfsbelastingen kan alleen maar voorkomen worden door een minimumtarief op te leggen aan elk bedrijf dat zaken doet binnen de VS.

De Amerikaanse staten en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en grote delen van ‘s lands zorg en uitkeringen. En statelijke inkomstenbelastingen zijn op sub-nationaal niveau de beste manier om een minimum aan progressiviteit te introduceren; staten zonder inkomstenbelastingen leunen meestal op regressieve verkoopbelastingen, die een grote last op arme en werkende mensen leggen. Het is dus wellicht geen verrassing dat de regering Trump, bemand door plutocraten die onverschillig zijn over ongelijkheid, de aftrekbaarheid van statelijke inkomstenbelastingen van de federale belastingen wil elimineren, wat staten aanmoedigt om hun aandacht naar verkoopbelastingen te verleggen.

Het aanpakken van de veelheid aan andere problemen waar de VS mee te maken heeft zal meer federale inkomsten vergen, en niet minder. Verbeteringen in de levensstandaard bijvoorbeeld zijn het resultaat van technologische innovatie, die op haar beurt afhankelijk is van fundamenteel onderzoek. Maar de federale overheidssteun voor onderzoek als onderdeel van het bbp ligt nu op een niveau vergelijkbaar met 60 jaar geleden.

Terwijl Trump als presidentskandidaat de groei van de Amerikaanse staatschuld bekritiseerde stelt hij nu belastingverlagingen voor die alleen al de komende tien jaar biljoenen aan deze schuld zullen toevoegen – en niet ‘slechts’1,5 biljoen dollar zoals de Republikeinen beweren, dankzij één of ander groeiwonder dat tot meer belastinginkomsten zou leiden. Maar de belangrijkste les van Ronald Reagans ‘voodoo’ aanbodeconomie geldt nog onveranderd: belastingverlagingen als deze leiden niet tot een snellere groei maar slechts tot minder belastinginkomsten.

Dit is nu het werkloosheidscijfer iets boven de 4% ligt helemaal het geval. Elke significante groei van de totale vraag zou gecompenseerd worden door een corresponderende verhoging van de rentetarieven. De ‘economische mix’ van de economie zou zich dus juist weg van investeringen bewegen, en de al bloedeloze groei zou verder vertragen.

Een alternatief raamwerk zou de belastinginkomsten vergroten en de groei aanjagen. Het zou een echte hervorming van de bedrijfsbelastingen omvatten, waarbij de trucs die toestaan dat sommige van de grootste bedrijven ter wereld slechts verwaarloosbare belastingen betalen – in sommige gevallen veel minder dan 5% van hun winst, wat ze een oneerlijk voordeel biedt tegenover kleine lokale bedrijven – worden geëlimineerd. Het zou een minimumbelasting instellen en de speciale behandeling van kapitaalwinsten en dividenden beëindigen, wat de superrijken zou dwingen om ten minste hetzelfde percentage van hun inkomen aan belasting te betalen als gewone burgers. En het zou een koolstofbelasting introduceren om de transitie naar een groene economie te helpen versnellen.

Belastingpolitiek kan daarnaast gebruikt worden om de economie vorm te geven. Naast het bieden van voordelen aan zij die investeren, onderzoek doen, en banen creëren, zouden hogere belastingen op de speculatie met land en onroerend goed kapitaal kanaliseren richting uitgaven die de productiviteit vergroten – dè sleutel tot lange termijn verbeteringen van de levensstandaard.

Van een regering van plutocraten – waarvan de meesten hun rijkdom hebben vergaard via de politieke lobby, in plaats vanuit productief ondernemerschap – kan verwacht worden dat deze zichzelf zal belonen. Maar de door de Republikeinen voorgestelde belastinghervorming is een nog groter geschenk voor bedrijven en de ultrarijken dan de meesten hadden verwacht. Noodzakelijke hervormingen worden vermeden en het land wordt opgezadeld met een schuldenberg; het zou decennia kosten om de consequenties hiervan – lage investeringen, een tot stilstand gekomen productiviteitsgroei, en een gierende ongelijkheid – ongedaan te maken.

Trump aanvaardde zijn ambt met de belofte om ‘het moeras droog te leggen’ in Washington, DC. In plaats daarvan is het moeras alleen maar groter en dieper geworden. En met de door de Republikeinen voorgestelde belastinghervormingen dreigt het nu de hele Amerikaanse economie te verzwelgen.

Vertaling Melle Trap

http://prosyn.org/itzKveO/nl;

Handpicked to read next

 1. Chris J Ratcliffe/Getty Images

  The Brexit Surrender

  European Union leaders meeting in Brussels have given the go-ahead to talks with Britain on post-Brexit trade relations. But, as European Council President Donald Tusk has said, the most difficult challenge – forging a workable deal that secures broad political support on both sides – still lies ahead.

 2. The Great US Tax Debate

  ROBERT J. BARRO vs. JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS on the impact of the GOP tax  overhaul.


  • Congressional Republicans are finalizing a tax-reform package that will reshape the business environment by lowering the corporate-tax rate and overhauling deductions. 

  • But will the plan's far-reaching changes provide the boost to investment and growth that its backers promise?


  ROBERT J. BARRO | How US Corporate Tax Reform Will Boost Growth

  JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS | Robert Barro's Tax Reform Advocacy: A Response

 3. Murdoch's Last Stand?

  Rupert Murdoch’s sale of 21st Century Fox’s entertainment assets to Disney for $66 billion may mark the end of the media mogul’s career, which will long be remembered for its corrosive effect on democratic discourse on both sides of the Atlantic. 

  From enabling the rise of Donald Trump to hacking the telephone of a murdered British schoolgirl, Murdoch’s media empire has staked its success on stoking populist rage.

 4. Bank of England Leon Neal/Getty Images

  The Dangerous Delusion of Price Stability

  Since the hyperinflation of the 1970s, which central banks were right to combat by whatever means necessary, maintaining positive but low inflation has become a monetary-policy obsession. But, because the world economy has changed dramatically since then, central bankers have started to miss the monetary-policy forest for the trees.

 5. Harvard’s Jeffrey Frankel Measures the GOP’s Tax Plan

  Jeffrey Frankel, a professor at Harvard University’s Kennedy School of Government and a former member of President Bill Clinton’s Council of Economic Advisers, outlines the five criteria he uses to judge the efficacy of tax reform efforts. And in his view, the US Republicans’ most recent offering fails miserably.

 6. A box containing viles of human embryonic Stem Cell cultures Sandy Huffaker/Getty Images

  The Holy Grail of Genetic Engineering

  CRISPR-Cas – a gene-editing technique that is far more precise and efficient than any that has come before it – is poised to change the world. But ensuring that those changes are positive – helping to fight tumors and mosquito-borne illnesses, for example – will require scientists to apply the utmost caution.

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now