Donald Trump and President Ronald Reagan meet at a 1985 White House reception Ronald Reagan Presidential Library

Déjà vúdú

NEW YORK – Po neúspěšné snaze „zrušit a nahradit“ zákon o dostupné péči („Obamacare“) z roku 2010 se teď vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa a republikánská většina v Kongresu obrátily k daňové reformě. Po osmi měsících od nástupu do úřadu administrativa dokázala nabídnout jen nástin toho, co má na mysli. To, co jsme se dozvěděli, však postačuje, abychom pocítili hluboké znepokojení.

Daňová politika by měla odrážet hodnoty země a řešit její problémy. Spojené státy – a značná část světa – přitom dnes stojí před čtyřmi hlavními problémy: bobtnající příjmovou nerovností, rostoucí nejistotou zaměstnání, klimatickou změnou a bezkrevným růstem produktivity. Amerika navíc potřebuje rekonstruovat svou chátrající infrastrukturu a upevnit nevýkonný systém základního a středního vzdělávání.

Trump a republikáni však v reakci na tyto výzvy předkládají daňový plán, jenž drtivý podíl přínosů neposkytne střední třídě – která ve skutečnosti může z velké části platit vyšší daně –, nýbrž americkým milionářům a miliardářům. Jestliže nerovnost byla problém už dřív, zavedením republikány navrhované daňové reformy se ještě výrazně zhorší.

https://prosyn.org/itzKveOcs