Jak restaurovat ekonomiku

NEW HAVEN – Všeobecná neschopnost ekonomů předpovědět finanční krizi, která propukla v roce 2008, se úzce váže k chybným modelům. Neexistence spolehlivých modelů zapříčinila, že tvůrce ekonomických politik ani centrální bankéře nikdo nevaroval před tím, co se blíží.

Jak s Georgem Akerlofem dokládáme ve své nedávné knize Animal Spirits (Životní elán), současnou finanční krizi vyvolaly spekulativní bubliny na trhu s bydlením, na akciovém trhu a na trhu s energiemi a dalšími komoditami. Bubliny jsou plodem koloběhu zpětných vazeb: rostoucí spekulativní ceny povzbuzují optimismus, ten pobízí k dalším nákupům, čímž zase dále zvyšuje spekulativní ceny – až přijde krach.

Slovo „bublina“ ale ve většině ekonomických statí a učebnic nenajdete. Probírka pracovních studií vytvořených v posledních letech centrálními bankami a katedrami ekonomie také přinese jen nemnoho případů, kdy se „bublina“ alespoň zmiňuje. Ostatně myšlenka, že bubliny existují, získala u velké části ekonomické a finanční obce tak nevalnou pověst, že rozvádět ji na semináři o ekonomii je jako přednášet skupině astronomů astrologii.

https://prosyn.org/IyUIvjScs