2

Zastavme zabijáky dětí

SEATTLE – Na příliš mnoha místech po celém světě způsobují největší počet úmrtí dětí nejmenší organismy – viry, bakterie a jednobuněční paraziti vyvolávající průjmová onemocnění a zápal plic. Vzhledem k monumentálním pokrokům v oblasti veřejného zdraví – oběma typům onemocnění lze předcházet a léčit je – to nelze ničím omluvit. Je nezbytně důležité, aby všechny děti, zejména ty nejohroženější, měly přístup k život zachraňujícím zdravotnickým službám.

Podle UNICEF zabijí zápal plic a průjmová onemocnění plnou čtvrtinu z 5,9 milionu dětí do pěti let, které každoročně zemřou. A nová zpráva Mezinárodního centra pro přístup k vakcinaci ukazuje, že téměř ke třem čtvrtinám všech úmrtí na zápal plic a průjmová onemocnění dochází v pouhých 15 státech. V těchto i jiných zemích jsou tato úmrtí spojená převážně s nejchudšími a nejmarginalizovanějšími komunitami.

Čísla sice odrážejí pokrok dosažený v posledních desetiletích, ale tragédie je v tom, že toto zlepšení mohlo být mnohem větší, kdyby vlády ustavičně nepodléhaly pokušení zaměřovat se pouze na jednu či dvě intervence najednou. Chtějí-li vlády udělat jednou provždy přítrž úmrtím dětí na tato onemocnění, musí současně použít celou paletu intervencí, kterou před dvěma lety formulovaly Světová zdravotnická organizace a UNICEF ve svém integrovaném Globálním akčním plánu boje proti zápalu plic a průjmovým onemocněním.

Klíčovou – a mimořádně nákladově efektivní – intervencí je podpora výlučného kojení v prvních šesti měsících života; tato praxe podporuje vývoj imunitního systému dítěte. Současná situace je taková, že ve 12 z 15 zemí trpících nejvyšším počtem dětských úmrtí na zápal plic a průjmová onemocnění nedosahuje míra výlučného kojení padesátiprocentního globálního cíle stanoveného WHO.

Vlády navíc musí zajistit, aby všechny děti měly přístup k život zachraňujícím vakcínám. Ačkoliv se na přelomu století podařilo vyvinout vakcínu proti pneumokokové infekci – která je hlavní příčinou zápalu plic –, v pětici zemí, kde je zápal plic nejrozšířenější (Čad, Čína, Indie, Indonésie a Somálsko), není tato vakcína součástí rutinních imunizačních programů. To se musí změnit.

Pokud jde o průjmová onemocnění, rozsáhlá globální studie zjistila, že mírné až těžké případy způsobuje převážně rotavirus, což z něj činí hlavního světového zabijáka novorozenců a batolat. Vakcíny proti rotaviru se sice používají v 79 zemích – to je významný úspěch –, avšak ohromujících 74% kojenců na světě pravděpodobně letos zůstane bez očkování. Zavedení vakcinace indických novorozenců v příštím roce bude významným milníkem. Další asijské země, jako jsou Bangladéš nebo Pákistán, se však dosud nerozhodly, zda učiní totéž.

Když se děti nakazí průjmovým onemocněním, potřebují přístup ke správné léčbě. Ústní rehydratační soli a doplňky zinku nejen drasticky snižují úmrtnost, ale jejich rozšíření navíc není drahé. U léčby zápalu plic je zase nezbytností přístup k antibiotikům.

Společným jmenovatelem těchto intervencí je potřeba dostatečně kvalitně vyškolených zdravotníků působících ve zbídačelých komunitách. Zdravotníci jsou samozřejmě zapotřebí k tomu, aby vedli matky snažící se kojit – což není vždy tak snadné, jak se zdá – a aby zdůrazňovali důležitost této praxe. Jsou zapotřebí k tomu, aby dodávali vakcíny a léčbu. A jsou zapotřebí i k tomu, aby poskytovali rodinám rady, jak chránit děti před úmrtím na zápal plic, průjmová onemocnění a další nemoci, včetně předávání informací o tom, kdy vyhledat pomoc.

Vlády mají stěžejní roli při zajišťování, aby nejchudší a nejmarginalizovanější komunity měly přístup ke klíčovým zdravotnickým službám, poskytováním správného výcviku, nástrojů, dohledu, financování a logistické podpory zdravotníků. To bude – v kombinaci s dalšími klíčovými intervencemi, jako je zajištění čisté vody a efektivního kanalizačního systému – vyžadovat silný a trvalý politický závazek, k jehož naplnění mohou přispět i občanská společnost a sdělovací prostředky tím, že budou volat své vlády k zodpovědnosti.

Na světě stále žije příliš mnoho dětí bez přístupu k základním zdravotnickým službám, které potřebují k tomu, aby přežily a prospívaly. Urychlení diskuse o osvědčených a levných metodách, jak zápalu plic a průjmovým onemocněním předcházet a léčit je, představuje stěžejní podmínku pro to, aby všechny děti dostaly šanci, kterou si zaslouží. Místo vašeho bydliště by nemělo rozhodovat o tom, zda budete žít.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.