Pupils write on their notebook as they attend class at a primary school in Pikine SEYLLOU/AFP/Getty Images

Jak zaplatit kvalitnější vzdělávání v Africe

JOHANNESBURG – Afrika stojí uprostřed vzdělávací krize. Navzdory závazkům zlepšení přístupu ke vzdělání pro všechny děti do roku 2030 mnoho afrických států nedokáže tuto ambiciózní součást Cílů trvale udržitelného rozvoje OSN (SDG) financovat. Stále je čas tento nedostatek financí řešit, ale jen za předpokladu, že začneme razantně přijímat nové investiční strategie.

Přibližně polovina mladých lidí z celého světa včetně zhruba 400 milionů dívek dnes nedostává takové vzdělání, aby mohla obstát na pracovištích budoucnosti. Tento problém je nejpalčivější v Africe; ačkoliv 75% dívek v subsaharské Africe nastoupí do školy, jen 8% z nich si dokončí střední vzdělání. Subsaharská Afrika je jediným regionem, kde se ženy stále ve stejném poměru jako muži nezapisují k terciárnímu vzdělávání nebo ho neabsolvují.

Tyto problémy jsou dobře známé, byť se ne vždy řeší. Méně pochopený je protichůdný dopad budoucího růstu v Africe na dostupnost prostředků určených na vzdělání.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/sR8gP0M/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.