Pupils write on their notebook as they attend class at a primary school in Pikine SEYLLOU/AFP/Getty Images

Jak zaplatit kvalitnější vzdělávání v Africe

JOHANNESBURG – Afrika stojí uprostřed vzdělávací krize. Navzdory závazkům zlepšení přístupu ke vzdělání pro všechny děti do roku 2030 mnoho afrických států nedokáže tuto ambiciózní součást Cílů trvale udržitelného rozvoje OSN (SDG) financovat. Stále je čas tento nedostatek financí řešit, ale jen za předpokladu, že začneme razantně přijímat nové investiční strategie.

Přibližně polovina mladých lidí z celého světa včetně zhruba 400 milionů dívek dnes nedostává takové vzdělání, aby mohla obstát na pracovištích budoucnosti. Tento problém je nejpalčivější v Africe; ačkoliv 75% dívek v subsaharské Africe nastoupí do školy, jen 8% z nich si dokončí střední vzdělání. Subsaharská Afrika je jediným regionem, kde se ženy stále ve stejném poměru jako muži nezapisují k terciárnímu vzdělávání nebo ho neabsolvují.

Tyto problémy jsou dobře známé, byť se ne vždy řeší. Méně pochopený je protichůdný dopad budoucího růstu v Africe na dostupnost prostředků určených na vzdělání.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/sR8gP0M/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.