Micro-economie voor iedereen

TOULOUSE – De laatste halve eeuw hebben ’s werelds vooraanstaande universiteiten micro-economie onderwezen volgens het Arrow-Debreu-model van een algemeen competitief equilibrium. Het model, dat een centraal begrip uit Adam Smith’s ‘The Wealth of Nations’ formaliseert, belichaamt de schoonheid, simpelheid en het gebrek aan realisme van de twee centrale stellingen van het competitieve equilibrium, in tegenstelling tot de rommeligheid en complexiteit van de aanpassingen die eraan gemaakt zijn door economen, in een poging de manier waarop de wereld echt functioneert beter te vatten. In andere woorden, terwijl onderzoekers proberen complexe situaties in de echte wereld te begrijpen, overdenken studenten onrealistische hypotheses.

https://prosyn.org/SVsxmBlnl